Skab Idræt på Tvœrs

Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker active

En service for idrætsudbydere i Danmark – mere innovation, iværksætteri, lokalsamfund og kundeengagement

Sammen skaber vi Idræt på Tvœrs – for dem der tør og gør!

Som idrætslandskabet i Danmark forandres ser vi stigende interesse i hvordan idræt kan spille en større role i det bredere samfund. Flere kommuner ønsker at samarbejde med hvilkesomhelst idrætsudbydere der kan mødes deres ønsker om skabe idræt på tværs for en bred del af deres lokalsamfund. Det kan være igennem kommunens egne aktiviteter, foreningerne, uformelle aktører, idrætsiværksættere eller lokal grupper.

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskre ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.

Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Er foreningerne, generelt, interesserede i andet end ‘bare idræt’?

Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger?

Idrætsgrenene udvikles og nye opstår. Parkour, skateboard, street basket m.v. Skal de understøttes og skal de organiseres i traditionel forstand?

Meget motion dyrkes i selvorganiseret form. Der er nye brugere og nye krav men også ny drivkraft og innovation

Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter?

Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter?

Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organsiationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter?

Hvordan forøger man de lokale profiler af de ‘skæve’ idrætsudbydere så at de ‘sidder med ved bordet’ når der forhandles?

Som idrætslandskabet i Danmark forandres ser vi stigende interesse i hvordan idræt kan spille en større role i det bredere samfund. Flere kommuner ønsker at samarbejde med hvilkesomhelst idrætsudbydere der kan mødes deres ønsker om skabe idræt på tværs for en bred del af deres lokalsamfund – forening eller ej!

Sammenholdt med den politiske indflydelse fra the traditionelle store idrætsorganisationer giver denne udvikling de skæve idrætsudbydere en unik mulighed for at skabe en stærkere role og profil.

Danmarks nye idrætslandskab – udfordringer og muligheder

 • ”Den danske foreningstradition er stærk og givende, men har ofte den bivirkning, at fællesskabet er meget stærkt for dem der allerede er med. Hvordan kan vi med idræt som omdrejningspunkt skabe fælleskabet der åbner, tænker nyt og tiltrækker flere og nye potentielle idrætudøvere?”
 • ”Der er ofte en tendens indenfor breddeidræt til at negligere nye trends og initiativer og afvise dem som ‘bare en dille’. Samtidig er det jo ikke alle udviklingstendenser slår der igennem. Hvordan får vi vægtningen mellem de etablerede organisationer og ‘de skæve’ til at balancere?”
 • “Forandring sker ikke af sig selv. Der er nogen der skal tage initiativet og vise lederskab. Samtidig ser vi flere og flere beviser på at innovation, iværksætteri og samarbejde i lokalsamfundet virkelig kan skabe en forskel”
SMN har hjulpet ledere og foreninger med at udvikle en mere positiv kultur og holdning overfor innovation, iværksætteri, lokalsamfund og kundeengagement.

Vejen frem – nogle muligheder for et Idræt på Tværs initiativ

Via konferencer, seminarer, webinarer og rådgivning målrettet mod danske kommuner, idrætsiværksættere, foreninger og idrætsorganisationer kan Idræt på Tværs projektet bygge på den viden og erfaring baseret på SMNs arbejde i England, Wales, Irland, Skotland og Danmark.
Rådgivning og konsulentbistand der fokuserer på de praktiske aspekter i lokalsamfundet om hvordan forskellige partnere kan samarbejde. Dette inkluderer seminarer og rådgivning for medarbejdere i kommuner eller idrætsorganisationer om hvordan de kan udvikle og implementere den bedst mulige Idræt på Tvœrs strategi og sikre at de får engageret nye, idrætssvage grupper.

Dette inkluderer:

 • Vejledning om at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kultur som de etablerede foreninger
 • Den danske foreningstradition er stærk og givende, men har ofte den bivirkning, at fællesskabet er meget stærkt for dem der allerede er med. Vi kan bidrage med inspiration om hvordan i, med idræt som omdrejningspunkt, kan skabe fælleskaber og foreninger der åbner, tænker nyt og tiltrækker flere og nye potentielle idrætudøvere
 • Hvordan kan kommunerne og idrætsorgansiationerne bedst arbejde med idrætsgrenene der udvikles og nye opstår…parkour, skateboard, street basket m.v.? Dette projekt kan hjælpe til at udvikle de bedste samarbejdsmetoder i din specifikke situation
 • Skal vi engagere med nye og idrættsvage er det væsentligt at samarbejde på tværs af samfundet med boligforeninger, patientforeninger, folkesundheden og andre med kontaketr i lokalsamfundet. Vi har nogle konkrete, successfulde måder at gør et på
 • Forandring sker ikke af sig selv. Der er nogen der skal tage initiativet og vise lederskab. Vi kan hjælpe jer med udvikle innovation, iværksætteri og samarbejde i lokalsamfundet der virkelig kan skabe en forskel
Idræt på Tvœrs seminarer for foreninger, kommuner og  ‘skæve’ samundsgrupper om hvordan man kan skabe    Idræt på Tvœrs i lokalsamfundet.

Dette inkluderer træning og uddannelse indenfor områder som

 • projektledelse
 • kommunikation
 • digital markedsføring
 • innovation
 • budgettering
 • ledelse
 • forhandlings – og præsentationsteknikInteresseret i at høre nærmere? Send en mail til Svend Elkjaer på idraetpaatvaers@outlook.com eller ring til os  på 61 45 14 83.

Lad os høre fra dig

Uanset om du gerne vil lære mere om Idræt på Tværs eller vores konferencer, have en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe mere spændende idræt eller du vil tilmeldes til at modtage vores e-nyhedsbrev, så send os en mail eller ring på 61 45 14 83