#MereEndIdræt

 

et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten
og idræt i samfundet

 

En et-dags Konference 
Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere
flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

 

12. December 2017

Kulturhuset, Islands Brygge, København

Konference baggrund:

Danmarks nye idrætslandskab – nye muligheder og udfordringer

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.

Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…?

Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger?

Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter?

Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter?

Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer?

Disse, og mange andre bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på innovative og spændende konference.

Præsentationer fra:

Denne konference er for:

Specialforbund, idræt-, kultur- , fritid -, folkesundhed , socialforvaltninger fra kommunerne, idrætsforeninger, idrætsiværksættere, lokalsamfundsgrupper, uddannelsesinstitutioner, idrætsorganisationer, kommercielle idrætsudbydere, eventsarrangører og andre.

Har du et spændende indlæg eller en god historie at du vil gerne fremlægge så kontakt Svend Elkjær pa 61 45 14 83 eller send en mail til svend@idraetpaatvaers.com

#MereEndIdræt – endnu et spændende initiativ fra Idræt på Tvœrs IVS:

#MereEndIdræt er arrangeret af Idræt på Tværs IVS. Dette er en søsterorganisation af Sports Marketing Network, et britisk konsulentfirma med dansk ejer og grundlægger, som har specialiseret sig i at formidle og assistere idrætsiværksættere i Storbritannien og nu også i Danmark.
Via konferencer, seminarer, webinarer og rådgivning målrettet mod danske kommuner, idrætsiværksættere, foreninger og idrætsorganisationer bygger Idræt på Tværs på den viden og erfaring baseret på SMNs arbejde i Storbritannien og Danmark.

Vores arbejde i Danmark har indtil videre inkluderet
• indlæg på adskillige konferencer
• arrangement af Idræt på Tværs konferencen (oktober 2016) og Et sundere Danmark konferencen (maj 2017) i København i samarbejde med Københavns Kommune, Idan, DGI, Platform for Gadeidræt, Dansk Arbejder Idrætsforbund og andre
• 4 seminarer Sådan bliver du en aktivitetsskaber seminarer i samarbejde med Horsens, Brøndby, Høje-Taastrup og Aarhus kommuner
• arrangement af studieture for Idan og kommuner til England for at lære mere om engelske erfaringer indenfor innovation, iværksætteri og lokalsamfund i breddeidrætten

Denne konference drejer sig ikke om strategier og politik, men om praktiske eksempler på, hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden 

Lad os høre fra dig

Uanset om du gerne vil lære mere om Idræt på Tværs eller vores konferencer, have en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe mere spændende idræt eller du vil tilmeldes til at modtage vores e-nyhedsbrev, så send os en mail eller ring på 61 45 14 83