PROGRAM

 

#MereEndIdræt

et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet

  
En et-dags Konference Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

 
12. December 2017
Kulturhuset, Islands Brygge, København

 

8.45 – 9.15 Ankomst og morgenkaffe/te

Velkomst

Svend Elkjær, Direktør, Idræt på Tværs/Sports Marketing Network

 9.30 – 10.05 Aktive børn i forening 

Birgitte Møs: Bevægelseskonsulent- Børne- og Ungdomsforvaltningen
Alexander Karl Lehmann Sundhedskonsulent: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Martin Kristensen: Idrætskonsulent- Kultur- og Fritidsforvaltningen

Mere information

Et oplæg om et samarbejde mellem tre forvaltninger i Københavns Kommune – Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Fælles formål for de tre forvaltninger er at styrke børns motorik og bevægelsesglæde i overgangen fra dagtilbud til skole med afsæt i lokalt samarbejde mellem institutioner og idrætsforeningerne i Grøndal MultiCenter

10.05 – 10.40 Sådan skaber vi Danmarks bedste sundhedsforløb for børn og deres familier  

Pelle Plesner, Founder, Fit for Kids 

Mere information

Betydningen af idrætsdeltagelse som social markør og fundament for det gode liv har aldrig været tydeligere eller mere erkendt. Alligevel forhindrer samfundsstrukturer og silotænkning, at de børn, der står udenfor DGI/DIF-fællesskabet får adgang til idræt på deres præmisser. Pelle Plesner, stifter af den frivillige forening FitforKids, der i 20 kommuner landet over tilbyder børn ml. 7-15 år et gratis, forskningsbaseret og videnskabeligt dokumenteret børnevægttabsprogram i form af en lokal fritidsaktivitet, fortæller om udfordringerne med at trænge igennem et vildnis af barrierer for at levere et effektivt, attraktivt og skalerbart idrætstilbud til en gruppe udsatte børn, der kæmper med mobning, lavt selvværd og fysisk dårlig form; Danmarks 60.000 svært overvægtige børn og unge.

 

Pelle Plesner er cand. jur. og arbejdede i 10 år som jurist i bl.a. Nordisk Film, Microsoft og DTU. Et afgørende møde som vikar på et børnevægttabshold i Ballerup 2007 inspirerede Pelle Plesner til at stifte FitforKids og gøre det til sin mission at skabe Danmarks bedste vægttabsprogram til børn og deres familier

10.40 – 11.15 How to get hard to reach communities activity in Birmingham

Karen Creavin, Head of Wellbeing Services
John Carrigan, Active Travel and Strategy Manager, Birmingham City Council 

Mere information

Birmingham City Council’s Wellbeing Service serves a population of over one million residents. It offers residents the opportunity to be active, improve their health and connect with their local community, across parks and green spaces (through programmes such as Active Parks, Run Birmingham), leisure centres and community venues (via Be Active) and on the streets (through Active Streets, Big Birmingham Bikes).

 

The service enables everyone to participate, regardless of income and ability and removes cost and social distance as a barrier to participation. Key to the success of the service is the ability to engage some of the hardest to reach communities in activity and healthy lifestyles

11.15 – 11.40 Kaffe/te pause

11.40 – 12.15 Idrætsprojektet bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne 

Christoffer Hansen, Leder, Idrætsprojektet, et tilbud forankret i Københavns Kommunes Socialforvaltning 

Mere information

Idrætsprojektet er startet som et socialpædagogisk projekt for unge på én af Kommunens institutioner og med én ansat. Idrætsprojektet er i dag et aktiverende, motiverende og afklarende forløb, med fokus på sport, fritidsaktiviteter, job, uddannelse og fællesskab – altså meget mere end idræt. Der er 65 fastansatte trænere, 14 deltids ansatte, løbende ca. 30 virksomhedspraktikanter og omkring 140 frivillige. Idrætsprojektet har specialiseret sig i brobygning til fritidslivet, skole, uddannelse og arbejde. Med udgangspunkt i en unik kultur og et positivt fællesskab, løfter vi deltagerne videre mod en bæredygtig tilværelse. Brobygningen forudsætter et konstant fokus på, hvordan de børn, unge og voksne, vi samarbejder med, hele tiden kan opleve progression og med tiden træde ind i almensamfundet. I mange tilfælde sammen med os til en start, men derefter alene, hvor familien og netværket kan tage over.

 

Christoffer Hansen er leder af Idrætsprojektet. Uddannet pædagog med master i socialt entreprenørskab. Specialiseret i bl.a. ledelse; samarbejde med civilsamfundet, det private og det offentlige; formidling og undervisning, ressourceorienteret pædagogik og socialpædagogisk arbejde med udsatte børn, unge og voksne..

12.15– 12.50 Støtte på Asfalten inddrager børnenes netværk for at fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv

Cecilia Flomo, Projektleder, GAME  

Mere information

For børn og unge med psykiske udfordringer, kan idrætsdeltagelse være et af hverdagens uoverskuelige projekter. Derfor har GAME med støtte fra Sundhedsstyrelsen igangsat projekt Støtte på Asfalten. Projektet skræddersyr gadeidrætsforløb for børn og unge med psykiske udfordringer og deres pårørende. GAME tror på, at inddragelse af børnenes netværk kan fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv.

12.50 – 13.30 Frokost 

13.30 – 14.20 Hvordan ser fremtidens idrætsorganisation ud 

Danmarks Idrætsforbund indleder en debat om hvordan idrætsorganisationer kan bedst udvikle sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder.

Mere information

Vores specialforbund og andre idrætsorganisationer er under stort til pres konstant at modernisere og udvikle sig til at møde de udfordringer som forandringerne i folks livsstil, demografien, teknologien og urbaniseringen skaber. Danmarks Idrætsforbund indleder en debat om hvordan idrætsorganisationer kan bedst udvikle sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder

Konference deltagere vil have mulighed for at blive aktivt involveret i debatten.

 

 

14.20 – 14.55 Kosthold, fysisk aktivitet og søvn gennem fodbold

Ola Ebbesen,Bama
Mari Haugli, Projektleder, Norges Foodbold Forbund

Mere information

I 2017 ble Norge nok en gang kåret av FN til Verdens lykkeligste land å bo i. Men alt er likevel ikke rosenrødt. Vårt kosthold har et stort forbedringspotensial, vi beveger oss stadig mindre og et sterkt økende antall sliter med søvnproblemer. Som Norges største særforbund med over 300.000 medlemmer, har Norges Fotballforbund et stort samfunnsansvar. Gjennom sitt nettverk av kretser og klubber er de en unik kanal mot barn og unge. Samtidig er kosthold, aktivitet og søvn en naturlig del av hverdagen og fotballen. Derfor har NFF, sammen med sin mangeårige sponsor, frukt- og grønt leverandøren BAMA og Eat Foundation lansert konseptet Eat Move Sleep, som har som mål å motivere og inspirere til at flere gjør gode valg for egen helse. Å endre en gammel kultur er vanskelig, men med en rekke aktører med på laget har Eat Move Sleep et håp om å kunne gjøre en forskjell.

 

 

Ola Ebbesen har i flere år arbeidet med å formidle kunnskap, bevisstgjøring og motivasjon rundt temaene mat, mosjon og mental helse. Han er siviløkonom med variert yrkesbakgrunn, aktiv mosjonist, og har blant annet vært leder for flere ekspedisjoner på Grønland og Svalbard.

Mari Haugli jobber som prosjektleder for Eat Move Sleep i Norges Fotballforbund. Mari har tidligere jobbet med utvikling av nye konsepter innenfor sommer- og vinteridretter. Har år med erfaring innen marked og sponsoraktivering i forbindelse med nasjonale og internasjonale idrettsarrangement.

14.55 – 15.15 Kaffe/te pause 

15.15- 15.50 Idrætsbiblioteket, et utraditionelt bibliotek, hvor bøgerne er skiftet ud med alle tænkelige idræts – og legeredskaber – i midten af en boligforening

Francisco Ortega, Udviklinsgchef, Boligselskabet Sjælland 

Mere information

I Roskilde oplevede et boligområde i Roskilde negativ opmærksomhed i medierne på grund af en række påsatte brande og utryghedsskabende adfærd fra grænsesøgende unge. I tæt samarbejde med Roskilde Kommune blev der med støtte fra Landsbyggefonden iværksat en boligsocial helhedsplan, der gjorde det muligt at vende den negative udvikling i området. Men mens de klassiske boligsociale tiltag havde succes med at inddæmme og håndtere de akutte problemer, så var det straks mere kompliceret at nå den brede målgruppe. Den er vigtig for at skabe den nødvendige sammenhængskraft på tværs af beboerne i boligområdet og som forbindelse til de øvrige medborgere i byen.

En beboerundersøgelse, et tæt samarbejde med de lokale afdelingsbestyrelser, et partnerskab med Danmarks Idrætsforbund og en håndsrækning fra Realdania på 500.000 kr. skulle imidlertid vise sig at blive startskuddet til en positiv forandring med udgangspunkt i etableringen af Danmarks første Idrætsbibliotek i et socialt udsat boligområde. Francisco Ortega er udviklingschef i Boligselskabet Sjælland, der er et af Danmarks største almene boligselskaber. Han har blandt andet ansvaret for selskabets boligsociale helhedsplaner og social bæredygtig byplanlægning. I fritiden har han gennem flere år været engageret i flere forskellige hverv som frivillig både i og udenfor det etablerede foreningsliv, og han sidder i dag i DBU Sjællands Udviklingsudvalg.

15.50 – 16.15 Sådan kan vi skabe #MereEndIdræt 

Svend Elkjær, Direktør, Idræt på Tværs IVS

Mere information

Svend slutter konferencen med nogle konkrete og innovative forslag til hvordan vi alle, kommuner, specialforbund, iværksættere, foreninger og andre kan skabe flere aktive danskere ved at, ja, skabe mere end idræt.

16.15 Afslutning