Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

Danmarks nye idrætslandskab – nye muligheder og udfordringer

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v.

De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.
Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne?

  • Idræt -, kultur -, fritid -, folkesundhed – socialforvaltningen, grønne områder, eller…?
  • Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion?
  • Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrættens nytteværdi’?
  • Er kommunerne klar til, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har samme struktur og kultur som de etablerede foreninger?
  • Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter?
  • Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til patientforeninger, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter?
  • Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer?

Denne konference er for:

Specialforbund, idræt-, kultur- , fritid -, folkesundhed- og socialforvaltninger fra kommunerne, idrætsforeninger, idrætsiværksættere, lokalsamfundsgrupper, uddannelsesinstitutioner, idrætsorganisationer, kommercielle idrætsudbydere, eventsarrangører og andre.

Denne konference drejer sig ikke om strategier og politik, men om praktiske eksempler på, hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden

Har du et spændende indlæg eller en god historie at du vil gerne fremlægge så kontakt Svend Elkjær pa 61 45 14 83 eller send en mail til svend@idraetpaatvaers.com

#MereEndIdræt er arrangeret af Idræt på Tværs IVS

Dette er en søsterorganisation af Sports Marketing Network (SMN), et britisk konsulentfirma med dansk ejer og grundlægger, som har specialiseret sig i at formidle og assistere idrætsiværksættere i Storbritannien og nu også i Danmark.

Via konferencer, seminarer, webinarer og rådgivning målrettet mod danske kommuner, idrætsiværksættere, foreninger og idrætsorganisationer bygger Idræt på Tværs på viden og erfaring baseret på SMNs arbejde i Storbritannien og Danmark.