Indlægsholderne på Idrættens Samfundsansvar

Innovation, iværksætteri og samarbejde i lokalsamfundet

 

Henrik Brandt

Direktør, Idrættens Analyseintitut

Henrik Brandt er ansvarlig for den daglige ledelse på Idrættens Analyseinstitut, hvis hovedopgaver et skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt, analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning pg Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.

Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har en bred indsigt i dansk og international idrætspolitik. Han blev kåret til ‘Årets Sportsjournalist’ i 1995.

DGI Inklusion

Afventer information

 

Per Bach

Formand, Foreningen Sociale Entreprenører i Danmark

Per Bach har en master i Socialt Entreprenørskab og er uddannet voksenunderviser. Han har siden 2010 været formand for foreningen Sociale Entreprenører i Danmark, som arbejder for at fremme social iærksætteri gennem informationsvirksomhed, afholdelse af arrangementer og gennem deltagelse i nationale og internationale projekter.

Sascha Clausen

Motions- og sundhedskonsulent, Sundheds- og Omsorgscenteret, Høje – Taastrup Kommune

Jeg er fremskudt motions- og sundhedskonsulent i Sundheds- og Omsorgscenteret i Høje-Taastrup Kommune. Jeg hjælper borgerne med at finde frem til relevante motionstilbud, og har et særligt fokus på udsatte grupper og kommunens udsatte boligområder.

Ilknur Kekec

Student medarbejder i Fritids- og Kulturcenteret, Høje – Taastrup Kommune

Ilknur kekec, student medarbejder i Fritids- og Kulturcenter Høje Taastrup kommune.
Min rolle i Fritid og Kultur er at støtte og hjælpe Get2sports foreninger, med at rekruttere- og fastholde trænere/ledere og at udvikle idrætsforeningerne.

Maria Holmström

Udviklingskonsulent, Fritid og Kultur, Høje – Taastrup Kommune

Maria Holmström, Udviklingskonsulent, Fritid og Kultur, Høje Taastrup Kommune.
Jeg arbejde til dagligt med skole- og foreningssamarbejde og foreningsudvikling med fokus på de udsatte boligområder i kommunen

Marie Traasdahl Staal

Chef for udvikling og sociale indsatser, GAME

Marie Traasdahl Staal har igennem en årrække arbejdet med ledelse, udvikling og social innovation – først i Socialforvaltningen i Københavns kommune, dernæst i Boligforeningen 3B som chef for sociale indsatser og i dag i NGO-verden – i GAME, hvor hun er udviklingschef

Jan Sørensen

Formand, BK Skjold

Jan Sørensen har været Formand i BK Skjold de seneste 8 år. Han har tidligere arbejdet med idræt i mange forskellige organisationer og projekter og har været suppleant i folkeoplysningsudvalget i København og er valgt til lokaludvalget på Østerbro. Han er uddannet med idræt og samfundsfag.

Seminar Runde 1 og 2 

Anne Tøttrup Andersen

Projektleder, Parasport Danmark

Anne Tøttrup Andersen er Parasport Danmarks projektleder for Superleder – Sammen om sport. Et projekt der er støttet af Socialstyrelsens pulje til inklusion af børn med handicap. Anne er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed med tilvalg i Sociologi fra SDU og AU. Hun har bl.a. erfaring fra foreningsliv, iværksættermiljø og som underviser og facilitator.

Metin Dincer

Projektleder for DBU Sjælland

Metin Dincer er projektleder for DBU Sjællands kommunesamarbejder samt teamleder for klubrådgiverteamet hos DBU Sjælland. Metin er uddannet cand.scient.adm og har mange års foreningserfaring og er tidligere konsulent i Københavns Kommune.

Lene Knudtzen

Projektchef, OMBOLD

Lene Knudtzen har været ansat i OMBOLD siden 2009 og har bred erfaring med udvikling og implementering af idrætsprojekter målrettet udsatte borgere. Ligeledes har hun stor erfaring i at arbejde på tværs af kommuner, idrætsforeninger og sociale organisationer.

Simon Reintoft Henriksen

Konsulent, Landsforeningen af VæreSteder

Simon Reintoft Henriksen er konsulent i LVS og sport for LIVET med ansvaret for metode og dokumentation, samt medansvarlig for de mange idrætsaktiviteter, sport for LIVET arrangerer i løbet af året. Simon er uddannet Cand. Scient. Idræt og Sundhed og har været ansat hos LVS siden maj 2017.

John Kvistgaard

Projektleder, Silkeborg Kommune

John Kvistgaard er projektleder for den socialøkonomiske indsats i Silkeborg Kommune, og har arbejdet med området i 5 år, handelsuddannet og har før den kommunale vinkel haft en
karriere i dansk erhvervsliv. Desuden selv været aktiv inden for idrætten og foreningslivet.

Jacob Midtgaard

Projektkoordinator, Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp

Jacob Midtgaard er ansat i Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, hvor han er projektkoordinator for Fritidspuljen. Frivilligafdelingen hjælper flygtninge gennem tilbud, der styrker deres sociale netværk og kendskab til det danske sprog, arbejdsmarked og uddannelsessystem.

Svend Elkjær

Direktør, Idræt på Tvæts IVS

Svend Elkjær er stifter af, og direktør for Idræt på Tvæts IVS. Dette er en søsterorganisation af Sports Marketing Network, et britisk konsulentfirma med dansk ejer og grundlægger, som har specialiseret sig i at formidle og assistere idrætsiværksættere i Storbritannien og nu også i Danmark.
Via konferencer, seminarer, webinarer og rådgivning målrettet mod danske kommuner, idrætsiværksættere, foreninger og idrætsorganisationer bygger Idræt på Tværs på viden og erfaring baseret på SMNs arbejde i Storbritannien og Danmark

Lad os høre fra dig

Uanset om du gerne vil lære mere om Idræt på Tværs, have en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe mere spændende idræt eller du vil tilmeldes til at modtage vores e-nyhedsbrev, så send os en mail