Dette er titlen på Mikkel Nørtoft Magelunds indlæg på konferencen #MereEndIdræt som afholdes den 12. december på Kulturhus Islands Brygge, København.

Mikkel Nørtoft Magelund er leder af Bredde og Motion i DIF, og han vil præsentere DIF’s strategi for udviklingen af dansk bredde- og motionsidræt.

På baggrund heraf vil der blive faciliteret en debat om, hvordan idrætsorganisationerne bedst udvikler sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder.

Som leder af Bredde og Motion er Mikkel ansvarlig for DIF’s arbejde med udvikling af bredde- og motionsidrætten i Danmark.

Medarbejderne i Mikkels team har fokus på faglig rådgivning og retningssættelse overfor specialforbund, foreninger og omverdenen. Mikkels team er desuden ansvarlige for udvikling og drift af træner- og lederuddannelser samt DIF og specialforbundenes arbejde på skole og daginstitutionsområdet.

Specialforbund og idrætsforeningerne i Danmark er som idrætsudbydere under pres for konstant at modernisere og udvikle sig for at kunne møde de udfordringer, som forandringerne i folks livsstil, demografien, teknologien og urbaniseringen skaber.

Danmarks Idrætsforbund har netop besluttet en ny strategi for udviklingen af bredde- og motionsidrætten i Danmark. Strategien indeholder bl.a. ambitioner om øget innovation i den organiserede idræt, større og stærkere foreninger med øget medlemsfokus og øget partnerskab mellem den frivillige og den kommercielle idrætssektor.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.

Mere information

Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive? Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på. Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…? Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger? Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter? Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter? Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer? Disse spørgsmål, og mange andre, bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.