Et sundere Danmark gennem idræt og motion

 

Sådan spiller idræt, motion og sundhed bedre sammen

 

Konference om, hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden

11 maj 2017

Kulturhuset, Islands Brygge, København

Sammen med:

Konference baggrund:

 

Det er generel accepteret at idræt og motion kan have en række postive indvirkninger på vores fysiske og psykiske helbredstilstand.

Fysisk aktivitet modvirker overvægt, hjælper os til at socialisere, engagerer mennesker i deres lokalsamfund, hjælper sundhedsvæsenet til at engagere udsatte befolkningsgrupper for bare at nævne nogle få fordele.

Uanset alder, indtægt, uddannelse, befolkninsgrupper eller bopæl et fysisk aktivt liv kan give os store fysiske og psykiske fordele.

På trods af disse klare fordele virker det desværre som at idrætsverdenen, motionsudbydernee og sundhedssektoren ikke altid har det optimale samarbejde.

Ofte lever de i separate siloer, bruger deres egen jargon, måler deres resultater på forskellige måder og skaber generelt ikke den synergi der kunne forbedre resultaterne væsentligt og optimere udbyttet af resourcerne.

Samtidig er der en række eksempler hvor kommuner, sygdomsbekæmpende organsiationer, idrætsorganisationer og motionsudbydere har udviklet innovative og effektive initiativer ved at skabe fællesværdier, gennem dialog og engagement.

Denne konference vil fokusere på områder som:

 • Hvordan kan vi skabe partnerskaber mellem organisationer for at styrke idrætten og sundheden i kommunerne?
 • Skal vi udvikle nye idræts- og aktivitetstilbud tilpasset de ‘nye’ målgrupper eller tilbyde eksisterende løsninger?
 • Størstedelen af tilskud til idræt går til at gøre børn og unge mere aktive. Med stigende interesse i og behov for at aktivere andre grupper, hvordan ser fremtidens tilskuds- og finansieringsmodeller så ud?
 • Hvordan skaber vi idræt og motion, der er rettet mod borgere med sociale og psykiske udfordringer?
 • Hvordan kan de forskellige kommunale forvaltninger blive bedre til at samarbejde og derved styrke indsatser på tværs af motion og sundhed?
 • Hvordan bliver idrætsverdenen bedre til at engagere sundhedsverdenen på deres betingelser, lytte til deres liv og tale deres sprog – og omvendt?
 • Hvordan tilfredsstiller vi kravene fra ’nye’ brugergrupper som generation z, nydanskere og seniorer?
 • Hvordan kan vi få flere af vores idrætsforeninger til at blive knudepunkter i deres lokalsamfund og derved skabe#MereEndIdræt?
 • Hvordan kan vi skabe og udnytte faciliteter, som integrerer idræt, sundhed og lokalsamfund?
 • Kan vi flytte mennesker fra sundhedssektoren over til idrætssektoren og det almindelige danske idrætsliv?
 • Hvordan kan vi bedst opmuntre og støtte innovatører og iværksættere, der skaber nye initiativer på tværs inden for idræt, motion og sundhed?

Denne konference drejer sig ikke om strategier og politik, men om praktiske eksempler på, hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden 

Lad os høre fra dig

Uanset om du gerne vil lære mere om Idræt på Tværs eller vores konferencer, have en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe mere spændende idræt eller du vil tilmeldes til at modtage vores e-nyhedsbrev, så send os en mail eller ring på 61 45 14 83