#MereEndIdræt konferencen

#MereEndIdræt konferencen fokuserede på hvordan vi skaber et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet

Baggrunden for konferencen var at den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.

Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…?

Moderator for dagen var Svend Elkjær, Direktør for Idræt på Tværs IVS, som stillede spørgsmålene om de socialøkonomiske virksomheder der, skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. er kolleger eller konkurrenter?

Han spurgte også om hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter? Og, også, hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer?

Første indlæg, Projekt ‘Aktive Børn i Forening’ blev holdt af Alexander Karl Lehmann Sundhedskonsulent, Pia Brøgger, Sundhedkonsulent og Martin Kristensen, Idrætskonsulent, alle fra Københavns Kommune.

Hovedformålet med projektet var at styrke børns motorik og bevægelsesglæde. Dette skete ved at samarbejde omkring kommunens kultur- og fritidspolitik der fokuserer på hele barnelivet – læring, trivsel og alle med. Også børne- og ungdomspolitikken var en del med læreplaner, pejlemærker, tidlig indsats, inklusion og institution som hovedområder. Kommunens sundhedspolitik der taler om trivsel og sundhedsfremme hos børn og unge spillede også en rolle.

Projektet var opdelt i tre faser:

1. Opstart
Rekruttere børnehaver/fritidshjem fra områder med lav foreningsdeltagelse
Rekruttere idrætsforeninger med fokus på grundmotorik og som vil arbejde med nye målgrupper og med sundhed

2. Træning
Udvalgte børn og pædagoger som ønsker at få mere erfaring med nye aktivitetsformer
Nærhedsprincip dvs. kort afstand til idrætsfaciliteten
8 ugers forløb i den samme forening og samme instruktør = bygge relationen + instruktør som rollemodel

3. Forankring
Information til forældre om projektet og foreningen
Tre gratis prøvetimer efter forløb

Hvad opnåede projektet?
Styrke relationerne mellem foreninger og institutioner
Flere medlemmer i foreningerne
Styrket kendskab til foreninger og nyskabt inspiration
Styrket socialrelationer

Sådan skaber vi Danmarks bedste vægttabsprogram for børn og deres familier var titlen på indlægget fra Pelle Plesner der er stifter af Fit for Kids, en en frivillig, uafhængig og non-profit organisation, der arbejder for at højne børnesundheden i Danmark.

Mere end hvert femte danske barn er overvægtigt, hvilket medfører en øget risiko for leversygdomme, kræft, diabetes2 og hjertekarsygdomme. En anden skræmmende statisik er at 70 % forbliver overvægtige.

Derfor blev Fit for Kids programmet udviklet baseret på sund videnskab og det indeholder
• To ugentlige træninger
• Kostvejledning i hjemmet
• Forældre-coaching
• Motivationsprogram
• Sociale events for både børn og familier 65 % turn-op

Der er nu 27 hold i Danmark med 280 instruktører og mere end 1000 børn/familier, der deltager og prograrmmet kører nu også i Portugal og Italien.

Programmet har resulteret i en række positive resultater:

1. vægttab (BMI reduktion)
2. forbedret trivsel
3. øget selvtillid
4. forbedret kondital
5. BMI –SDS reduktion 0

How to get hard to reach communities active in Birmingham var titlen på indlægget fra John Carrigan, Active Travel and Strategy Manager, Birmingham City Council

John fremhævede at i Birmingham er forskellen på den gennemsnitlige levealder 9 år mellem indbyggere der bor kun 8 Metro-stop fra hinanden.

Wellbeing Services (‘Folkesundhed’) besluttede sig for at fokusere på de inaktive og lade de aktive ‘passe sig selv’.

Planen var at gå ud til nye steder, der hvor indbyggere lever og opholder sig og engagere med dem via lokale ‘forbindere’ (folk ligesom mig).

Der blev skabt engagement med lokale grupper, fra etniske til religiøse, og der blev skabt aktiviteter i over 60 parker i lokalområder der blev prioriteret højest: Green Fit Baby, Tai Chi, Zumba, roning, cykling, gå og jogging.
Run Birmingham der er et løbeprogram i parkerne har haft 27,000 deltagere i de sidste 12 måneder.

Active Street er et nyt projekt der hvor gader bliver spærret for trafik så beboerne kan lege, dyrke sport and være aktive. Det er koordineret at lokale beboere og specialforbund og lokalgrupoper bliver involverede.Kommunen hjælper med det administrative og arrangerer forsikring. Der har været mere end 100 lukkede gader med mere end 8,000 deltagere.

Der er mange andre eksempler, men moralen at kommunen skal samarbejde med civilsamfundet

Idrætsprojektet bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne.
Christoffer Hansen, Leder, Idrætsprojektet, et tilbud forankret i Københavns Kommunes Socialforvaltning

Christoffer gav en inspirerende historie om hvordan Idrætsprojektet er startet som et socialpædagogisk projekt for unge på én af Kommunens institutioner og med én ansat efter nogle personlige oplevelser. Idrætsprojektet er i dag et aktiverende, motiverende og afklarende forløb, med fokus på sport, fritidsaktiviteter, job, uddannelse og fællesskab – altså meget mere end idræt.

Idrætsprojektet viser hvordan idrætten kan være så god til at bygge bro til til fritidslivet, uddannelse og beskæftigelse og hvordan en ‘intern iværksætter’ kan skabe en slags ‘social virksomhed’ med 65 fastansatte trænere, 14 deltids ansatte, løbende ca. 30 virksomhedspraktikanter og omkring 140 frivillige

Støtte på Asfalten inddrager børnenes netværk for at fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv var titlen på indlægget fra Cecilia Flomo, Projektleder, GAME

For børn og unge med psykiske udfordringer, kan idrætsdeltagelse være et af hverdagens uoverskuelige projekter. Støtte på Asfalten projektet skræddersyr gadeidrætsforløb for børn og unge med psykiske udfordringer og deres pårørende. GAME tror på, at inddragelse af børnenes netværk kan fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv.

Støtte på Asfalten er et 12 måneders skræddersyet træningsprogram, med psykologiske og pædagogiske værktøjer fra børnenes hverdag

I projektet inddrages deltagernes pårørende som støtte til at motivere og forankre indsatsen om et aktivt fritidsliv, som en del af de unges recovery-proces. Pårørendeinddragelsen giver samtidigt mulighed for, at familierne kan dyrke idræt sammen og få succesoplevelser sammen.

Der har været meget positive resultater:
Deltagerne der siger at de har et godt helbred er steget fra 68% til 84% og mere en halvdelen har fået nye venskaber
Før deltagelsen i projektet dyrkede de idræt 3 timer om ugen til og det er nu på 4 1/2 timer.
69% har lært noget de kan bruge i andre sammmenhænge

Som en af pædagogerne sagde:

”Jeg synes, at Støtte på Asfalten har øget børnenes sunde livsstil, men det har mest givet dem sundhed i bredere forstand, fordi træningerne har givet børnene livsglæde og livskvalitet.”

Hvordan kan den organiserede idræt udvikle idrætstilbud, der matcher danskernes efterspørgsel? var det spørgsmål som Mikkel Nørtoft Magelund, Leder, Bredde og Motion, Danmarks Idrætsforbund stillede.

Danmarks Idrætsforbund indleder en debat om hvordan idrætsorganisationer kan bedst udvikle sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder.

DIF’s Bredde – og Motionsstrategi indeholder 3 hovedområder:

SPORTSLOGIK, der inkluderer begreber som Tab/vind, turneringer, standardiserede
faciliteter, regler, rutiner etc.
MOTIONSLOGIK, der omfatter begreber som sundhed, kropsdyrkelse, events, fleksibilitet, etc
Den kan enten være foreningsbaseret hvor begreber medlemmer og non-profit er de væsentlige. Den kan også være selvorganiseret/kommerciel, hvor begreber som kunder og
profit spiller ind.

DIF har 3 indsatssområder:
1. Innovation og nye motionstilbud
2. Motionspartnerskaber
3. Kvalitet i breddeidrætten

Den efterfølgende debat viste helt klart at der er mange, og divergerende, meninger om hvordan DIF’s Bredde – og Motionsstrategi skal se ud!

Kosthold, fysisk aktivitet og søvn gennem fodbold hed indlægget fra Ola Ebbesen,Bama og Mari Haugli, Projektleder, Norges Fotballforbund, der handlede om projektet, Eat Move Sleep

Den norske folkesundhed står overfor betydelige utfordringer. De spiser riktignok mere frugt, bær og grøntsager end nogensinde. I ligevel har vi et godt stykke endnu før vi når anbefalingerne i de nationale anbefalinger.

Udfordringerne er store når det gælder fysisk aktivitet. Norske 15-årige er mere inaktive end de 70-årige, og dagens unge kan blive den første generation nogensinde som lever kortere end deres forældre.

Indlægget diskuterede nogle væsentlige spørgsmål, såsom:

I hvilken grad kan frivillige fritidsarenaer som fodboldklubber, fungere som en partner i tiltag der fremmer folkesundheder?
Hvad er effekten af en lokal, intensiv Eat Move Sleep intervention på børns ernæring, fysiske aktivitets mønster, søvnvaner og trivsel?
Er eventuelle effekter af en intervention modereret av socialoøkonomisk status, familiestatus, køn eller minoritetsstatus?

Eat Move Sleep er et tiltag som er godt egnet til at understøtte fodboldaktiviteterne i Norges fodboldklubber. Viden om ernæring, fysisk aktivitet og søvn/hvile er vigtig for præstationerne i træning og kamp, og for at forebygge skader.

En række ambassadør-klubber et et viktigt startpunkt og de bliver hjulpet med info-møder, brochurer, artikler, film og der bliver arbejdet tæt med den lokale presse for at få budskabet ud til nærmiljøerne

Idrætsbiblioteket, et utraditionelt bibliotek, hvor bøgerne er skiftet ud med alle tænkelige idræts – og legeredskaber – i midten af en boligforening, en inspirende historie fra Francisco Ortega, Udviklinsgchef, Boligselskabet Sjælland

Rønnebærparken og Æblehaven var to meget belastede områder som gang var på ‘toppen’ af de meget triste lister og de lokalområder med de fleste problemer.

Med finansiering fra Realdania, Idrætsbiblioteket er et fælles projekt for de to boligafdelinger Æblehaven og Rønnebærparken, hvor målet er at skabe et aktivt boligområde, som kan løfte udsatte børn, unge, familier og ældre og skabe ejerskab og stolthed og være kendt som et attraktivt boligområde, hvor det er muligt at knytte venskab og bekendtskab omkring lege- og idrætsaktiviteter.
Idrætsbiblioteket er udviklet i samarbejde med områdets børn og unge, lokale idrætsforeninger, skoler og Dansk Idrætsforbund, Roskilde bibliotek.

Idrætsbiblioteket er indrettet i et tidligere affaldsskur, der er åbnet op med vinduer og nye adgangsforhold. Idrætsbiblioteket er indrettet med en låneskranke for store og små lånere, hylder og reoler med udstyr, bænke og plads til bordtennis.
Ved siden af biblioteket står en pavillon, der har flere funktioner, blandt andet som kontor for medarbejdere i den boligsociale helhedsplan.

Francisco fremhævede at en del af projektets success var baseret på to principper

1. Den indre hippie: Man skal turde være kreativ.
2. Vi er fælles om succeserne!

Konferencen blev afsluttet af Svend Elkjær, Direktør, Idræt på Tværs IVS, som fremhævede at dagens indlæg havde bevist at skal vi have flere danskere aktive skal vi vise mere innovation, iværksætteri og lokalsamarbejde.

Det er ikke længere nok at være #BareEndIdrætsforening, vi skal være #MereEndIdræt.

Lad os høre fra dig

Uanset om du gerne vil lære mere om Idræt på Tværs, have en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe mere spændende idræt eller du vil tilmeldes til at modtage vores e-nyhedsbrev, så send os en mail

Hvordan kan den organiserede idræt udvikle idrætstilbud, der matcher danskernes efterspørgsel?

Dette er titlen på Mikkel Nørtoft Magelunds indlæg på konferencen #MereEndIdræt som afholdes den 12. december på Kulturhus Islands Brygge, København.

Mikkel Nørtoft Magelund er leder af Bredde og Motion i DIF, og han vil præsentere DIF’s strategi for udviklingen af dansk bredde- og motionsidræt.

På baggrund heraf vil der blive faciliteret en debat om, hvordan idrætsorganisationerne bedst udvikler sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder.

Som leder af Bredde og Motion er Mikkel ansvarlig for DIF’s arbejde med udvikling af bredde- og motionsidrætten i Danmark.

Medarbejderne i Mikkels team har fokus på faglig rådgivning og retningssættelse overfor specialforbund, foreninger og omverdenen. Mikkels team er desuden ansvarlige for udvikling og drift af træner- og lederuddannelser samt DIF og specialforbundenes arbejde på skole og daginstitutionsområdet.

Specialforbund og idrætsforeningerne i Danmark er som idrætsudbydere under pres for konstant at modernisere og udvikle sig for at kunne møde de udfordringer, som forandringerne i folks livsstil, demografien, teknologien og urbaniseringen skaber.

Danmarks Idrætsforbund har netop besluttet en ny strategi for udviklingen af bredde- og motionsidrætten i Danmark. Strategien indeholder bl.a. ambitioner om øget innovation i den organiserede idræt, større og stærkere foreninger med øget medlemsfokus og øget partnerskab mellem den frivillige og den kommercielle idrætssektor.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.

Mere information

Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive? Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på. Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…? Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger? Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter? Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter? Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer? Disse spørgsmål, og mange andre, bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.

Birmingham City Council præsenterer på #MereEndIdræt

Birmingham City Council præsenterer på #MereEndIdræt konferencen

Udover de mange spændende indlæg fra de danske indlægsholdere på #MereEndIdræt konferencen den 12. december vil deltagerne kunne blive inspireret af et  indlæg fra  England:

How to get hard to reach communities active in Birmingham

Karen Creavin, Head of Wellbeing Services, og
John Carrigan, Active Travel and Strategy Manager, Birmingham City Council

Birmingham City Council’s Wellbeing Service serves a population of over one million residents. It offers residents the opportunity to be active, improve their health and connect with their local community, across parks and green spaces (through programmes such as Active Parks, Run Birmingham), leisure centres and community venues (via Be Active) and on the streets (through Active Streets, Big Birmingham Bikes). The service enables everyone to participate, regardless of income and ability and removes cost and social distance as a barrier to participation. Key to the success of the service is the ability to engage some of the hardest to reach communities in social and physical activity. The work by the service aims to reduce inequalities and improve the wellbeing of the city as well as the individuals within it.

Karen Creavin qualified with a degree in 1990 and went on to qualify with a CQSW/post graduate diploma in social policy in 1994. She worked as a probation officer, social worker, and then managed services for homeless young people. In 2001 she qualified with an MSc from Birmingham University in Public sector management. In 2005 Karen started working for Birmingham City Council, as senior manager for the deprived Ladywood Constituency. She is now leads Wellbeing Services for the City.

John Carrigan is Active Travel & Strategy Manager – Birmingham Wellbeing Service John is part of the Senior Management team in the Wellbeing Service and the lead officer for the Wellbeing’s outdoor offer that includes the Big Birmingham Bikes scheme. A mature student, John graduated from Wolverhampton University in 1996 with a BA(Hons) 2:1 in Sports Studies with Business. He previously worked in engineering, and the drop forge industry.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.
Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

Læs mere her

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på. Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…? Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger? Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter? Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter? Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer? Disse spørgsmål, og mange andre, bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.

Idrætsprojektet bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne

Dette er titlen på Christoffer Hansens indlæg på konferencen #MereEndIdræt som afholdes den 12. december på Kulturhus Islands Brygge, København.

Christoffer Hansens indlæg dækker hvordan Idrætsprojektet startede som et socialpædagogisk projekt for unge på én af Kommunens institutioner og med én ansat. Idrætsprojektet er i dag et aktiverende, motiverende og afklarende forløb, med fokus på sport, fritidsaktiviteter, job, uddannelse og fællesskab – altså meget mere end idræt. Der er 65 fastansatte trænere, 14 deltids ansatte, løbende ca. 30 virksomhedspraktikanter og omkring 140 frivillige.

Idrætsprojektet har specialiseret sig i brobygning til fritidslivet, skole, uddannelse og arbejde. Med udgangspunkt i en unik kultur og et positivt fællesskab, løfter vi deltagerne videre mod en bæredygtig tilværelse. Brobygningen forudsætter et konstant fokus på, hvordan de børn, unge og voksne, vi samarbejder med, hele tiden kan opleve progression og med tiden træde ind i almensamfundet. I mange tilfælde sammen med os til en start, men derefter alene, hvor familien og netværket kan tage over.

Christoffer Hansen er leder af Idrætsprojektet. Uddannet pædagog med master i socialt entreprenørskab. Specialiseret i bl.a. ledelse; samarbejde med civilsamfundet, det private og det offentlige; formidling og undervisning, ressourceorienteret pædagogik og socialpædagogisk arbejde med udsatte børn, unge og voksne.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.
Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?
Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.
Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…?
Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger?
Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter?
Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter?
Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer?
Disse spørgsmål, og mange andre, bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.