Idrættens Samfundsansvar

Idrættens Samfundsansvar
En et-dags konference om hvordan idrætten skaber social forandring
29. maj Hedehuset 2018, Hedehusene, Høje – Taastrup

Praktiske eksempler, inspiration og rådgivning på hvordan vi kan
skabe social forandring i Danmark gennem idræt og hvordan idrætten kan vise
mere samfundsansvar og aktivere dem der befinder sig i ’udenforskabet’

En konference for foreninger, kommuner, organisationer, idrætssocialøkonomiske virksomheder og andre der vil skabe social forandring i Danmark gennem idræt

I samarbejde med:

“Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair.”

Nelson Mandela

Konference baggrund:

Det danske samfund forandres. Urbanisering, digitalisering, indvandring, etnicitet og ændrede familiemønstre er bare nogle få af de faktorer der medvirker til at mange af vores institutioner og måder at gøre ting på bliver udfordrede.

Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Er foreningerne, generelt, interesserede i andet end ‘bare idræt’?

Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har samme struktur og kultur som de etablerede foreninger?

Socialt iværksætteri er ikke noget nyt fænomen i Danmark. Tværtimod er der stolte traditioner i foreningslivet, andelsbevægelsen og de selvejende institutioner at bygge på.

Der er jo også eksempler på traditionelle idrætsforeninger der har udviklet sig til socialøkonomiske virksomheder der arbejder med beboere i udsatte områder og derved skaber social forandring.

Sociale entreprenører kan være med til at skabe et Danmark der er sundere, mere aktivt, integreret og bedre uddannet gennem idræt og fysisk aktivitet. De byder ofte ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring.

 

Målgrupper for konferencen:

Boligforeninger, væresteder, socialforvaltninger, folkesundhed, gadeidræt, sociale entreprenører, patientforeninger, selvejende institutioner, flygtningeorganisationer gazelleforeninger, fonde, idrætsforeninger og organisationer, kommuner, osv.

 

Denne konference drejer sig ikke om strategier og politik, men om praktiske eksempler på, hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden 

#MereEndIdræt konferencen

#MereEndIdræt konferencen fokuserede på hvordan vi skaber et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet

Baggrunden for konferencen var at den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.

Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…?

Moderator for dagen var Svend Elkjær, Direktør for Idræt på Tværs IVS, som stillede spørgsmålene om de socialøkonomiske virksomheder der, skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. er kolleger eller konkurrenter?

Han spurgte også om hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter? Og, også, hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer?

Første indlæg, Projekt ‘Aktive Børn i Forening’ blev holdt af Alexander Karl Lehmann Sundhedskonsulent, Pia Brøgger, Sundhedkonsulent og Martin Kristensen, Idrætskonsulent, alle fra Københavns Kommune.

Hovedformålet med projektet var at styrke børns motorik og bevægelsesglæde. Dette skete ved at samarbejde omkring kommunens kultur- og fritidspolitik der fokuserer på hele barnelivet – læring, trivsel og alle med. Også børne- og ungdomspolitikken var en del med læreplaner, pejlemærker, tidlig indsats, inklusion og institution som hovedområder. Kommunens sundhedspolitik der taler om trivsel og sundhedsfremme hos børn og unge spillede også en rolle.

Projektet var opdelt i tre faser:

1. Opstart
Rekruttere børnehaver/fritidshjem fra områder med lav foreningsdeltagelse
Rekruttere idrætsforeninger med fokus på grundmotorik og som vil arbejde med nye målgrupper og med sundhed

2. Træning
Udvalgte børn og pædagoger som ønsker at få mere erfaring med nye aktivitetsformer
Nærhedsprincip dvs. kort afstand til idrætsfaciliteten
8 ugers forløb i den samme forening og samme instruktør = bygge relationen + instruktør som rollemodel

3. Forankring
Information til forældre om projektet og foreningen
Tre gratis prøvetimer efter forløb

Hvad opnåede projektet?
Styrke relationerne mellem foreninger og institutioner
Flere medlemmer i foreningerne
Styrket kendskab til foreninger og nyskabt inspiration
Styrket socialrelationer

Sådan skaber vi Danmarks bedste vægttabsprogram for børn og deres familier var titlen på indlægget fra Pelle Plesner der er stifter af Fit for Kids, en en frivillig, uafhængig og non-profit organisation, der arbejder for at højne børnesundheden i Danmark.

Mere end hvert femte danske barn er overvægtigt, hvilket medfører en øget risiko for leversygdomme, kræft, diabetes2 og hjertekarsygdomme. En anden skræmmende statisik er at 70 % forbliver overvægtige.

Derfor blev Fit for Kids programmet udviklet baseret på sund videnskab og det indeholder
• To ugentlige træninger
• Kostvejledning i hjemmet
• Forældre-coaching
• Motivationsprogram
• Sociale events for både børn og familier 65 % turn-op

Der er nu 27 hold i Danmark med 280 instruktører og mere end 1000 børn/familier, der deltager og prograrmmet kører nu også i Portugal og Italien.

Programmet har resulteret i en række positive resultater:

1. vægttab (BMI reduktion)
2. forbedret trivsel
3. øget selvtillid
4. forbedret kondital
5. BMI –SDS reduktion 0

How to get hard to reach communities active in Birmingham var titlen på indlægget fra John Carrigan, Active Travel and Strategy Manager, Birmingham City Council

John fremhævede at i Birmingham er forskellen på den gennemsnitlige levealder 9 år mellem indbyggere der bor kun 8 Metro-stop fra hinanden.

Wellbeing Services (‘Folkesundhed’) besluttede sig for at fokusere på de inaktive og lade de aktive ‘passe sig selv’.

Planen var at gå ud til nye steder, der hvor indbyggere lever og opholder sig og engagere med dem via lokale ‘forbindere’ (folk ligesom mig).

Der blev skabt engagement med lokale grupper, fra etniske til religiøse, og der blev skabt aktiviteter i over 60 parker i lokalområder der blev prioriteret højest: Green Fit Baby, Tai Chi, Zumba, roning, cykling, gå og jogging.
Run Birmingham der er et løbeprogram i parkerne har haft 27,000 deltagere i de sidste 12 måneder.

Active Street er et nyt projekt der hvor gader bliver spærret for trafik så beboerne kan lege, dyrke sport and være aktive. Det er koordineret at lokale beboere og specialforbund og lokalgrupoper bliver involverede.Kommunen hjælper med det administrative og arrangerer forsikring. Der har været mere end 100 lukkede gader med mere end 8,000 deltagere.

Der er mange andre eksempler, men moralen at kommunen skal samarbejde med civilsamfundet

Idrætsprojektet bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne.
Christoffer Hansen, Leder, Idrætsprojektet, et tilbud forankret i Københavns Kommunes Socialforvaltning

Christoffer gav en inspirerende historie om hvordan Idrætsprojektet er startet som et socialpædagogisk projekt for unge på én af Kommunens institutioner og med én ansat efter nogle personlige oplevelser. Idrætsprojektet er i dag et aktiverende, motiverende og afklarende forløb, med fokus på sport, fritidsaktiviteter, job, uddannelse og fællesskab – altså meget mere end idræt.

Idrætsprojektet viser hvordan idrætten kan være så god til at bygge bro til til fritidslivet, uddannelse og beskæftigelse og hvordan en ‘intern iværksætter’ kan skabe en slags ‘social virksomhed’ med 65 fastansatte trænere, 14 deltids ansatte, løbende ca. 30 virksomhedspraktikanter og omkring 140 frivillige

Støtte på Asfalten inddrager børnenes netværk for at fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv var titlen på indlægget fra Cecilia Flomo, Projektleder, GAME

For børn og unge med psykiske udfordringer, kan idrætsdeltagelse være et af hverdagens uoverskuelige projekter. Støtte på Asfalten projektet skræddersyr gadeidrætsforløb for børn og unge med psykiske udfordringer og deres pårørende. GAME tror på, at inddragelse af børnenes netværk kan fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv.

Støtte på Asfalten er et 12 måneders skræddersyet træningsprogram, med psykologiske og pædagogiske værktøjer fra børnenes hverdag

I projektet inddrages deltagernes pårørende som støtte til at motivere og forankre indsatsen om et aktivt fritidsliv, som en del af de unges recovery-proces. Pårørendeinddragelsen giver samtidigt mulighed for, at familierne kan dyrke idræt sammen og få succesoplevelser sammen.

Der har været meget positive resultater:
Deltagerne der siger at de har et godt helbred er steget fra 68% til 84% og mere en halvdelen har fået nye venskaber
Før deltagelsen i projektet dyrkede de idræt 3 timer om ugen til og det er nu på 4 1/2 timer.
69% har lært noget de kan bruge i andre sammmenhænge

Som en af pædagogerne sagde:

”Jeg synes, at Støtte på Asfalten har øget børnenes sunde livsstil, men det har mest givet dem sundhed i bredere forstand, fordi træningerne har givet børnene livsglæde og livskvalitet.”

Hvordan kan den organiserede idræt udvikle idrætstilbud, der matcher danskernes efterspørgsel? var det spørgsmål som Mikkel Nørtoft Magelund, Leder, Bredde og Motion, Danmarks Idrætsforbund stillede.

Danmarks Idrætsforbund indleder en debat om hvordan idrætsorganisationer kan bedst udvikle sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder.

DIF’s Bredde – og Motionsstrategi indeholder 3 hovedområder:

SPORTSLOGIK, der inkluderer begreber som Tab/vind, turneringer, standardiserede
faciliteter, regler, rutiner etc.
MOTIONSLOGIK, der omfatter begreber som sundhed, kropsdyrkelse, events, fleksibilitet, etc
Den kan enten være foreningsbaseret hvor begreber medlemmer og non-profit er de væsentlige. Den kan også være selvorganiseret/kommerciel, hvor begreber som kunder og
profit spiller ind.

DIF har 3 indsatssområder:
1. Innovation og nye motionstilbud
2. Motionspartnerskaber
3. Kvalitet i breddeidrætten

Den efterfølgende debat viste helt klart at der er mange, og divergerende, meninger om hvordan DIF’s Bredde – og Motionsstrategi skal se ud!

Kosthold, fysisk aktivitet og søvn gennem fodbold hed indlægget fra Ola Ebbesen,Bama og Mari Haugli, Projektleder, Norges Fotballforbund, der handlede om projektet, Eat Move Sleep

Den norske folkesundhed står overfor betydelige utfordringer. De spiser riktignok mere frugt, bær og grøntsager end nogensinde. I ligevel har vi et godt stykke endnu før vi når anbefalingerne i de nationale anbefalinger.

Udfordringerne er store når det gælder fysisk aktivitet. Norske 15-årige er mere inaktive end de 70-årige, og dagens unge kan blive den første generation nogensinde som lever kortere end deres forældre.

Indlægget diskuterede nogle væsentlige spørgsmål, såsom:

I hvilken grad kan frivillige fritidsarenaer som fodboldklubber, fungere som en partner i tiltag der fremmer folkesundheder?
Hvad er effekten af en lokal, intensiv Eat Move Sleep intervention på børns ernæring, fysiske aktivitets mønster, søvnvaner og trivsel?
Er eventuelle effekter af en intervention modereret av socialoøkonomisk status, familiestatus, køn eller minoritetsstatus?

Eat Move Sleep er et tiltag som er godt egnet til at understøtte fodboldaktiviteterne i Norges fodboldklubber. Viden om ernæring, fysisk aktivitet og søvn/hvile er vigtig for præstationerne i træning og kamp, og for at forebygge skader.

En række ambassadør-klubber et et viktigt startpunkt og de bliver hjulpet med info-møder, brochurer, artikler, film og der bliver arbejdet tæt med den lokale presse for at få budskabet ud til nærmiljøerne

Idrætsbiblioteket, et utraditionelt bibliotek, hvor bøgerne er skiftet ud med alle tænkelige idræts – og legeredskaber – i midten af en boligforening, en inspirende historie fra Francisco Ortega, Udviklinsgchef, Boligselskabet Sjælland

Rønnebærparken og Æblehaven var to meget belastede områder som gang var på ‘toppen’ af de meget triste lister og de lokalområder med de fleste problemer.

Med finansiering fra Realdania, Idrætsbiblioteket er et fælles projekt for de to boligafdelinger Æblehaven og Rønnebærparken, hvor målet er at skabe et aktivt boligområde, som kan løfte udsatte børn, unge, familier og ældre og skabe ejerskab og stolthed og være kendt som et attraktivt boligområde, hvor det er muligt at knytte venskab og bekendtskab omkring lege- og idrætsaktiviteter.
Idrætsbiblioteket er udviklet i samarbejde med områdets børn og unge, lokale idrætsforeninger, skoler og Dansk Idrætsforbund, Roskilde bibliotek.

Idrætsbiblioteket er indrettet i et tidligere affaldsskur, der er åbnet op med vinduer og nye adgangsforhold. Idrætsbiblioteket er indrettet med en låneskranke for store og små lånere, hylder og reoler med udstyr, bænke og plads til bordtennis.
Ved siden af biblioteket står en pavillon, der har flere funktioner, blandt andet som kontor for medarbejdere i den boligsociale helhedsplan.

Francisco fremhævede at en del af projektets success var baseret på to principper

1. Den indre hippie: Man skal turde være kreativ.
2. Vi er fælles om succeserne!

Konferencen blev afsluttet af Svend Elkjær, Direktør, Idræt på Tværs IVS, som fremhævede at dagens indlæg havde bevist at skal vi have flere danskere aktive skal vi vise mere innovation, iværksætteri og lokalsamarbejde.

Det er ikke længere nok at være #BareEndIdrætsforening, vi skal være #MereEndIdræt.

Lad os høre fra dig

Uanset om du gerne vil lære mere om Idræt på Tværs, have en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe mere spændende idræt eller du vil tilmeldes til at modtage vores e-nyhedsbrev, så send os en mail

Hvordan kan den organiserede idræt udvikle idrætstilbud, der matcher danskernes efterspørgsel?

Dette er titlen på Mikkel Nørtoft Magelunds indlæg på konferencen #MereEndIdræt som afholdes den 12. december på Kulturhus Islands Brygge, København.

Mikkel Nørtoft Magelund er leder af Bredde og Motion i DIF, og han vil præsentere DIF’s strategi for udviklingen af dansk bredde- og motionsidræt.

På baggrund heraf vil der blive faciliteret en debat om, hvordan idrætsorganisationerne bedst udvikler sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder.

Som leder af Bredde og Motion er Mikkel ansvarlig for DIF’s arbejde med udvikling af bredde- og motionsidrætten i Danmark.

Medarbejderne i Mikkels team har fokus på faglig rådgivning og retningssættelse overfor specialforbund, foreninger og omverdenen. Mikkels team er desuden ansvarlige for udvikling og drift af træner- og lederuddannelser samt DIF og specialforbundenes arbejde på skole og daginstitutionsområdet.

Specialforbund og idrætsforeningerne i Danmark er som idrætsudbydere under pres for konstant at modernisere og udvikle sig for at kunne møde de udfordringer, som forandringerne i folks livsstil, demografien, teknologien og urbaniseringen skaber.

Danmarks Idrætsforbund har netop besluttet en ny strategi for udviklingen af bredde- og motionsidrætten i Danmark. Strategien indeholder bl.a. ambitioner om øget innovation i den organiserede idræt, større og stærkere foreninger med øget medlemsfokus og øget partnerskab mellem den frivillige og den kommercielle idrætssektor.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.

Mere information

Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive? Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på. Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…? Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger? Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter? Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter? Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer? Disse spørgsmål, og mange andre, bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.

Birmingham City Council præsenterer på #MereEndIdræt

Birmingham City Council præsenterer på #MereEndIdræt konferencen

Udover de mange spændende indlæg fra de danske indlægsholdere på #MereEndIdræt konferencen den 12. december vil deltagerne kunne blive inspireret af et  indlæg fra  England:

How to get hard to reach communities active in Birmingham

Karen Creavin, Head of Wellbeing Services, og
John Carrigan, Active Travel and Strategy Manager, Birmingham City Council

Birmingham City Council’s Wellbeing Service serves a population of over one million residents. It offers residents the opportunity to be active, improve their health and connect with their local community, across parks and green spaces (through programmes such as Active Parks, Run Birmingham), leisure centres and community venues (via Be Active) and on the streets (through Active Streets, Big Birmingham Bikes). The service enables everyone to participate, regardless of income and ability and removes cost and social distance as a barrier to participation. Key to the success of the service is the ability to engage some of the hardest to reach communities in social and physical activity. The work by the service aims to reduce inequalities and improve the wellbeing of the city as well as the individuals within it.

Karen Creavin qualified with a degree in 1990 and went on to qualify with a CQSW/post graduate diploma in social policy in 1994. She worked as a probation officer, social worker, and then managed services for homeless young people. In 2001 she qualified with an MSc from Birmingham University in Public sector management. In 2005 Karen started working for Birmingham City Council, as senior manager for the deprived Ladywood Constituency. She is now leads Wellbeing Services for the City.

John Carrigan is Active Travel & Strategy Manager – Birmingham Wellbeing Service John is part of the Senior Management team in the Wellbeing Service and the lead officer for the Wellbeing’s outdoor offer that includes the Big Birmingham Bikes scheme. A mature student, John graduated from Wolverhampton University in 1996 with a BA(Hons) 2:1 in Sports Studies with Business. He previously worked in engineering, and the drop forge industry.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.
Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

Læs mere her

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på. Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…? Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger? Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter? Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter? Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer? Disse spørgsmål, og mange andre, bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.

#MereEndIdræt Program

PROGRAM

 

#MereEndIdræt

et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet

  
En et-dags Konference Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

 
12. December 2017
Kulturhuset, Islands Brygge, København

 

8.45 – 9.15 Ankomst og morgenkaffe/te

Velkomst

Svend Elkjær, Direktør, Idræt på Tværs/Sports Marketing Network

 9.30 – 10.05 Aktive børn i forening 

Birgitte Møs: Bevægelseskonsulent- Børne- og Ungdomsforvaltningen
Alexander Karl Lehmann Sundhedskonsulent: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Martin Kristensen: Idrætskonsulent- Kultur- og Fritidsforvaltningen

Mere information

Et oplæg om et samarbejde mellem tre forvaltninger i Københavns Kommune – Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Fælles formål for de tre forvaltninger er at styrke børns motorik og bevægelsesglæde i overgangen fra dagtilbud til skole med afsæt i lokalt samarbejde mellem institutioner og idrætsforeningerne i Grøndal MultiCenter

10.05 – 10.40 Sådan skaber vi Danmarks bedste sundhedsforløb for børn og deres familier  

Pelle Plesner, Founder, Fit for Kids 

Mere information

Betydningen af idrætsdeltagelse som social markør og fundament for det gode liv har aldrig været tydeligere eller mere erkendt. Alligevel forhindrer samfundsstrukturer og silotænkning, at de børn, der står udenfor DGI/DIF-fællesskabet får adgang til idræt på deres præmisser. Pelle Plesner, stifter af den frivillige forening FitforKids, der i 20 kommuner landet over tilbyder børn ml. 7-15 år et gratis, forskningsbaseret og videnskabeligt dokumenteret børnevægttabsprogram i form af en lokal fritidsaktivitet, fortæller om udfordringerne med at trænge igennem et vildnis af barrierer for at levere et effektivt, attraktivt og skalerbart idrætstilbud til en gruppe udsatte børn, der kæmper med mobning, lavt selvværd og fysisk dårlig form; Danmarks 60.000 svært overvægtige børn og unge.

 

Pelle Plesner er cand. jur. og arbejdede i 10 år som jurist i bl.a. Nordisk Film, Microsoft og DTU. Et afgørende møde som vikar på et børnevægttabshold i Ballerup 2007 inspirerede Pelle Plesner til at stifte FitforKids og gøre det til sin mission at skabe Danmarks bedste vægttabsprogram til børn og deres familier

10.40 – 11.15 How to get hard to reach communities activity in Birmingham

Karen Creavin, Head of Wellbeing Services
John Carrigan, Active Travel and Strategy Manager, Birmingham City Council 

Mere information

Birmingham City Council’s Wellbeing Service serves a population of over one million residents. It offers residents the opportunity to be active, improve their health and connect with their local community, across parks and green spaces (through programmes such as Active Parks, Run Birmingham), leisure centres and community venues (via Be Active) and on the streets (through Active Streets, Big Birmingham Bikes).

 

The service enables everyone to participate, regardless of income and ability and removes cost and social distance as a barrier to participation. Key to the success of the service is the ability to engage some of the hardest to reach communities in activity and healthy lifestyles

11.15 – 11.40 Kaffe/te pause

11.40 – 12.15 Idrætsprojektet bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne 

Christoffer Hansen, Leder, Idrætsprojektet, et tilbud forankret i Københavns Kommunes Socialforvaltning 

Mere information

Idrætsprojektet er startet som et socialpædagogisk projekt for unge på én af Kommunens institutioner og med én ansat. Idrætsprojektet er i dag et aktiverende, motiverende og afklarende forløb, med fokus på sport, fritidsaktiviteter, job, uddannelse og fællesskab – altså meget mere end idræt. Der er 65 fastansatte trænere, 14 deltids ansatte, løbende ca. 30 virksomhedspraktikanter og omkring 140 frivillige. Idrætsprojektet har specialiseret sig i brobygning til fritidslivet, skole, uddannelse og arbejde. Med udgangspunkt i en unik kultur og et positivt fællesskab, løfter vi deltagerne videre mod en bæredygtig tilværelse. Brobygningen forudsætter et konstant fokus på, hvordan de børn, unge og voksne, vi samarbejder med, hele tiden kan opleve progression og med tiden træde ind i almensamfundet. I mange tilfælde sammen med os til en start, men derefter alene, hvor familien og netværket kan tage over.

 

Christoffer Hansen er leder af Idrætsprojektet. Uddannet pædagog med master i socialt entreprenørskab. Specialiseret i bl.a. ledelse; samarbejde med civilsamfundet, det private og det offentlige; formidling og undervisning, ressourceorienteret pædagogik og socialpædagogisk arbejde med udsatte børn, unge og voksne..

12.15– 12.50 Støtte på Asfalten inddrager børnenes netværk for at fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv

Cecilia Flomo, Projektleder, GAME  

Mere information

For børn og unge med psykiske udfordringer, kan idrætsdeltagelse være et af hverdagens uoverskuelige projekter. Derfor har GAME med støtte fra Sundhedsstyrelsen igangsat projekt Støtte på Asfalten. Projektet skræddersyr gadeidrætsforløb for børn og unge med psykiske udfordringer og deres pårørende. GAME tror på, at inddragelse af børnenes netværk kan fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv.

12.50 – 13.30 Frokost 

13.30 – 14.20 Hvordan ser fremtidens idrætsorganisation ud 

Danmarks Idrætsforbund indleder en debat om hvordan idrætsorganisationer kan bedst udvikle sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder.

Mere information

Vores specialforbund og andre idrætsorganisationer er under stort til pres konstant at modernisere og udvikle sig til at møde de udfordringer som forandringerne i folks livsstil, demografien, teknologien og urbaniseringen skaber. Danmarks Idrætsforbund indleder en debat om hvordan idrætsorganisationer kan bedst udvikle sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder

Konference deltagere vil have mulighed for at blive aktivt involveret i debatten.

 

 

14.20 – 14.55 Kosthold, fysisk aktivitet og søvn gennem fodbold

Ola Ebbesen,Bama
Mari Haugli, Projektleder, Norges Foodbold Forbund

Mere information

I 2017 ble Norge nok en gang kåret av FN til Verdens lykkeligste land å bo i. Men alt er likevel ikke rosenrødt. Vårt kosthold har et stort forbedringspotensial, vi beveger oss stadig mindre og et sterkt økende antall sliter med søvnproblemer. Som Norges største særforbund med over 300.000 medlemmer, har Norges Fotballforbund et stort samfunnsansvar. Gjennom sitt nettverk av kretser og klubber er de en unik kanal mot barn og unge. Samtidig er kosthold, aktivitet og søvn en naturlig del av hverdagen og fotballen. Derfor har NFF, sammen med sin mangeårige sponsor, frukt- og grønt leverandøren BAMA og Eat Foundation lansert konseptet Eat Move Sleep, som har som mål å motivere og inspirere til at flere gjør gode valg for egen helse. Å endre en gammel kultur er vanskelig, men med en rekke aktører med på laget har Eat Move Sleep et håp om å kunne gjøre en forskjell.

 

 

Ola Ebbesen har i flere år arbeidet med å formidle kunnskap, bevisstgjøring og motivasjon rundt temaene mat, mosjon og mental helse. Han er siviløkonom med variert yrkesbakgrunn, aktiv mosjonist, og har blant annet vært leder for flere ekspedisjoner på Grønland og Svalbard.

Mari Haugli jobber som prosjektleder for Eat Move Sleep i Norges Fotballforbund. Mari har tidligere jobbet med utvikling av nye konsepter innenfor sommer- og vinteridretter. Har år med erfaring innen marked og sponsoraktivering i forbindelse med nasjonale og internasjonale idrettsarrangement.

14.55 – 15.15 Kaffe/te pause 

15.15- 15.50 Idrætsbiblioteket, et utraditionelt bibliotek, hvor bøgerne er skiftet ud med alle tænkelige idræts – og legeredskaber – i midten af en boligforening

Francisco Ortega, Udviklinsgchef, Boligselskabet Sjælland 

Mere information

I Roskilde oplevede et boligområde i Roskilde negativ opmærksomhed i medierne på grund af en række påsatte brande og utryghedsskabende adfærd fra grænsesøgende unge. I tæt samarbejde med Roskilde Kommune blev der med støtte fra Landsbyggefonden iværksat en boligsocial helhedsplan, der gjorde det muligt at vende den negative udvikling i området. Men mens de klassiske boligsociale tiltag havde succes med at inddæmme og håndtere de akutte problemer, så var det straks mere kompliceret at nå den brede målgruppe. Den er vigtig for at skabe den nødvendige sammenhængskraft på tværs af beboerne i boligområdet og som forbindelse til de øvrige medborgere i byen.

En beboerundersøgelse, et tæt samarbejde med de lokale afdelingsbestyrelser, et partnerskab med Danmarks Idrætsforbund og en håndsrækning fra Realdania på 500.000 kr. skulle imidlertid vise sig at blive startskuddet til en positiv forandring med udgangspunkt i etableringen af Danmarks første Idrætsbibliotek i et socialt udsat boligområde. Francisco Ortega er udviklingschef i Boligselskabet Sjælland, der er et af Danmarks største almene boligselskaber. Han har blandt andet ansvaret for selskabets boligsociale helhedsplaner og social bæredygtig byplanlægning. I fritiden har han gennem flere år været engageret i flere forskellige hverv som frivillig både i og udenfor det etablerede foreningsliv, og han sidder i dag i DBU Sjællands Udviklingsudvalg.

15.50 – 16.15 Sådan kan vi skabe #MereEndIdræt 

Svend Elkjær, Direktør, Idræt på Tværs IVS

Mere information

Svend slutter konferencen med nogle konkrete og innovative forslag til hvordan vi alle, kommuner, specialforbund, iværksættere, foreninger og andre kan skabe flere aktive danskere ved at, ja, skabe mere end idræt.

16.15 Afslutning 

Sådan bliver du en Aktivitetsskaber

Tre et-dagsseminarer for alle dem
der arbejder med at gøre de inaktive aktive

Det er generel accepteret, at idræt og motion kan have en række positive indvirkninger på vores fysiske og psykiske helbredstilstand. Fysisk aktivitet modvirker overvægt, hjælper os til at socialisere, engagerer mennesker i deres lokalsamfund, hjælper sundhedsvæsenet til at engagere udsatte befolkningsgrupper for bare at nævne nogle få fordele.

Men der er stadig en række befolkningsgrupper som ikke er fysisk aktive nok. Der er mange grunde til dette og der findes da en række projekter som på forskellig måde forsøger at få gang i disse grupper, som kan være meget svære at få gang i. Det er da også sådan at mange af disse initiativer er ikke succesfulde, men nogle er.

Nu bringer Akademiet for Aktivitets skabere erfaringerne fra de succesfulde projekter fra en række lande sammen og giver kommuner, fitnessinstruktører, specialforbund, idrætsiværksættere, skoler, trænere og andre udbydere af idræt og fysisk aktivitet mulighed for at udvikle deres viden og forbedre deres initiativer.
Dette innovative, spændende og interaktive et-dagsseminar giver deltagerne Virkelige succeshistorier, eksempler og værktøjer du kan bruge – her og nu.

 

Der er fem kernemoduler på seminaret:

Hvordan bygger vi broer mellem det offentlige sundhedssystem og en frivillig baseret foreningsindsats?

Hvordan bygger vi broer mellem det offentlige sundhedssystem og en frivillig baseret foreningsindsats?

Det hedder indlægget fra Jens Sune Jakobsen, Strategisk programleder DGI Sundhed, Projektleder DGI Sundhedsidræt på konferencen Et sundere Danmark gennem idræt og motion, som bliver holdt  11. maj 2017, Kulturhuset Islands Brygge, København.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden. Konferencen handler ikke om strategier og politik, men om at præsentere praktiske eksempler på, hvordan vi kan forbedre samarbejdet mellem idrætsverdenen og sundhedssektoren og skabe sundere danskere, både fysisk og psykisk.

Jens Sune Jakobsen’s indlæg drejer sig on hvordan DGI fokuserer i højere og højere grad på at få indsluset eller inkluderet en lang række af inaktive i foreningslivet eller i forpligtende fællesskaber. Indslusningen foregår via forskellige indsatser, events og projekter.
En gruppe af ofte inaktive er den store gruppe af kronikere, der grundet skavanker eller alvorlig sygdom ikke er fysisk aktive, men som fysisk og/eller mentalt vil have stor glæde af at indgå i et forpligtende træningsfællesskab.
DGI har i partnerskab med fem kommuner og med midler fra Sundheds- og Ældreministeriet etableret det treårige projekt DGI Sundhedsidræt. Partnerskabet arbejder i tæt dialog med en række idrætsforeninger på at få skabt bro mellem den kommunale rehabiliterende indsats og civilsamfundet.
Projektet nærmer sig sin afslutning men er allerede nu ved at blive bredt ud til yderligere kommuner.
Men er en brobygning mellem det offentlige sundhedssystem og en frivillig baseret foreningsindsats overhovedet muligt? – og er kronikergruppen ”spiselig” for foreningerne?

Jens Sune Jakobsen er strategisk programleder for DGI Sundhed og projektleder for det treårige projekt DGI Sundhedsidræt.
Sune har i 15 år arbejdet med fysisk aktivitet og sundhed i DGI og i Hjerteforeningen – ofte i tæt samarbejde eller i partnerskab med offentlige eller private interessenter. Sune har ud over DGI Sundhedsidræt bl.a. ledet projekter for; overvægtige børn (PLAY), Sundere Mad i IdrætsLivet (SMIL) og for indslusning af forskellige kronikere i foreningslivet (Gå i Gang).

Du kan får mere information om konferencen her

Ny forvaltningsstruktur skal sikre større synergi mellem Kommunens sundhedstilbud og civilsamfund

Ny forvaltningsstruktur skal sikre større synergi mellem Kommunens sundhedstilbud og civilsamfund

Det hedder indlægget fra Erik Kristensen, Sundheds-, Fritids- og Landsdistriktschef, Aalborg Kommune på konferencen Et sundere Danmark gennem idræt og motion, som bliver holdt 11. maj 2017, Kulturhuset Islands Brygge, København.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden.

 

Konferencen handler ikke om strategier og politik, men om at præsentere praktiske eksempler på, hvordan vi kan forbedre samarbejdet mellem idrætsverdenen og sundhedssektoren og skabe sundere danskere, både fysisk og psykisk.

I 2016 blev der oprettet en ny afdeling i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune. Formålet var, at sikre yderligere fokus på de synergier og særlige muligheder, der ligger i at koble sundhedsområdet med fritids- og landdistriktsområdet. Kan der allerede nu konstateres resultater af denne ændring?

Erik Kristensen er afdelingschef for Sundhed, Fritid og Landdistrikt i Aalborg Kommune. Erik var før ansættelsen som afdelingschef, Fritidschef i Aalborg Kommune. Før ansættelsen i Aalborg Kommune har Erik blandt andet været lærer på Aalborg Sportshøjskole gennem en årrække.

Du kan få mere information om konferencen her

FC Prostata – et pragmatisk forsknings projekt, der tilbyder fodbold til alle mænd, som har fået stillet diagnosen prostatakræft

FC Prostata – et pragmatisk forsknings projekt, der tilbyder fodbold til alle mænd, som har fået stillet diagnosen prostatakræft

Det hedder indlægget fra Ei Bjerre, Daglig Leder, FC Prostata Community, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning  på konferencen Et sundere Danmark gennem idræt og motion, som bliver holdt 11. maj 2017, Kulturhuset Islands Brygge, København.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden.

Konferencen handler ikke om strategier og politik, men om at præsentere praktiske eksempler på, hvordan vi kan forbedre samarbejdet mellem idrætsverdenen og sundhedssektoren og skabe sundere danskere, både fysisk og psykisk.

FC Prostata er et pragmatisk forsknings projekt, der tilbyder fodbold til alle mænd, som har fået stillet diagnosen prostatakræft (uanset fodbolderfaring). Fodboldtræningen foregår i lokale fodboldklubber rundt omkring i Danmark. Indtil videre er der fem klubber, fordelt over Danmark,  som har et lukkede hold forbeholdt mænd med prostatakræft – et FC Prostata hold. Træningen af holdene er tilrettelagt, så den matcher målgruppens behov og varetages af særligt uddannede trænere, men ellers ligner træningen en hver anden holdtræning som man kender den fra fodboldklubben.

Fodbold og mænd kan noget særligt sammen. Mændene vil det gerne og tidligere resultater viser at de også har fysisk og psykisk gavn af fodbolden.

FC Prostata er nu i slutfasen af forskningsprojektet og nu skal FC Prostata for alvor stå sin test; Er det et bæredygtigt projekt, som kan eksistere uden forskningen? Hvis FC Prostata skal overleve har vi brug for et tæt og forpligtende samarbejde mellem foreningslivet, hospitalerne og kommunerne, men hvordan sikre vi det?

Mette Rørth er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og arbejder som forskningsassistent ved FC Prostata. Under studietiden fokusererede Mette på maskulinitetsstudier, hvilket ledte hende til at skrive sit speciale ved FC Prostata.

For uden overstående forskningsaktiviteter arbejder hun, sammen med teamet bag projektet, målrettet på hvordan vi bedst muligt vedligeholder og udbreder FC Prostata i Danmark.

Du kan får mere information om konferencen her

Et sundere liv gennem idræt og motion? Faldgruppe og muligheder

Et sundere liv gennem idræt og motion? Faldgruppe og muligheder

Det hedder indlægget fra Nikolai Baastrup Nordborg, Lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet på konferencen Et sundere Danmark gennem idræt og motion, som bliver holdt 11. maj 2017, Kulturhuset Islands Brygge, København.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden.

Konferencen handler ikke om strategier og politik, men om at præsentere praktiske eksempler på, hvordan vi kan forbedre samarbejdet mellem idrætsverdenen og sundhedssektoren og skabe sundere danskere, både fysisk og psykisk.

Nikolai Baastrup Nordsborg’s indlæg drejer sig om at vi ved godt, at vi skal dyrke motion og spise sundt for at opretholde vores fysiske helbred igennem livet. Alligevel går udviklingen den forkerte vej – men hvor stærkt går det? Og har vi alle de samme fysiologiske forudsætninger for at lykkes med et sundere liv gennem idræt og motion? Hvad er faldgrupperne – og ikke mindst: mulighederne!

Nikolai Baastrup Nordsborg er lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og forsker i arbejds- og træningsfysiologi. Nikolai har i mange år samarbejdet med offentlige og private organisationer om implementering af en mere aktiv livsstil i miljøer, hvor det kan være svært, som f.eks. i psykiatrien.

Du kan får mere information om konferencen her

Et sundere Danmark gennem Idræt og Motion

Et sundere Danmark gennem Idræt og Motion

Et sundere Danmark gennem Idræt og Motion

…sådan kan Idræt Motion og Sundhed arbejde sammen

En et-dags konference om hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til styrkelse af almen trivsel og forbedring af folkesundheden

11 maj 2017 Kulturhuset Islands Brygge, København

 

Det er generel accepteret at idræt og motion kan have en række postive indvirkninger på vores fysiske og psykiske helbredstilstand. Fysisk aktivitet modvirker overvægt, hjælper os til at socialisere, engagerer mennesker i deres lokalsamfund, hjælper sundhedsvæsenet til at engagere udsatte befolkningsgrupper for bare at nævne nogle få fordele.

Uanset alder, indtægt, uddannelse, befolkninsgrupper eller bopæl et fysisk aktivt liv kan give os store fysiske og psykiske fordele.

På trods af disse klare fordele virker det desværre som at idrætsverdenen, motionsudbydernee og sundhedssektoren ikke altid har det optimale samarbejde.

Ofte lever de i separate siloer, bruger deres egen jargon, måler deres resultater på forskellige måder og skaber generelt ikke den synergi der kunne forbedre resultaterne væsentligt og optimere udbyttet af resourcerne.

Samtidig er der en række eksempler hvor kommuner, sygdomsbekæmpende organsiationer, patientforeninger, idrætsorganisationer og motionsudbydere har udviklet innovative og effektive initiativer ved at skabe fællesværdier, gennem dialog og engagement.

Denne konference drejer sig ikke om strategier og politik, men om at præsentere praktiske eksempler på hvordan vi kan forbedre samarbejdet mellem idrætsverdenen og sundhedssektoren og skabe sundere danskere, både fysisk og psykisk.

Denne konference vil fokusere på områder som:

 • Hvordan kan vi skabe partnerskaber mellem organisationer for at styrke idrætten og sundheden i kommunerne?
 • Skal vi udvikle nye idræts – og aktivitetstilbud tilpasset til de ‘nye’ målgrupper eller tilbyde dem eksisterende eller tilpassede muligheder?
 • Størstedelen af idrætsstilskud går til at få børn og unge mennesker mere aktive. Med stigende interesse i, og behov for, at andre grupper aktiviterede, hvordan kan vi udvikle nye tilskuds- og finansieringsmodeller?
 • Hvordan skaber vi idræt og motion som er rettet mod borgere med social og psykiske udfordringer?
 • Hvordan kan de forskellige forvaltninger i kommunerne blive bedre til at samarbejde og derved blive langt stærkere i deres egne indsatser
 • Er projektkulturen den optimale i modsætning til mere permanente måder at strukturere forebyggelsesindsatser og samarbejde omkring dette?
 • Hvordan bliver idrætsverdenen bedre til at engagere sundhedsverdenen på deres betingelser, lytte til deres liv og tale deres sprog?
 • Hvordan tilfredsstiller vi kravene fra nye brugergrupper som fx generation z, nydanskere, seniorer og andre idrætssvage?
 • Hvordan kan vi få flere af vores idrætsforeninger til at blive knudepunkter i deres lokalsamfund og derved skabe#MereEndIdræt?
 • Hvordan kan vi skabe/udnytte faciliteter som integrerer idræt, sundhed og lokalsamfund?
 • Kan vi flytte mennesker fra sundhedssektoren over til idrætssektoren og det almindelige danske idrætsliv?
 • Hvordan kan vi bedst opmuntre og støtte innovatører og iværksættere der skaber nye initiativer på tværs indengor idræt, motion og sundhed?Om arrangøren

Et sundere Danmark gennem Idræt og Motion konferencen er arrangeret af Idræt på Tværs IVS. Dette er en søsterorgansiation af Sports Marketing Network, et britisk konsulentfirma med dansk ejer og grundlægger, som har specialiseret sig i at formidle og assistere idrætsiværksættere i Storbritannien.

Via konferencer, seminarer, webinarer og rådgivning målrettet mod danske kommuner, idrætsiværksættere, foreninger og idrætsorganisationer vil Idræt på Tværs IVS nu bygge på vores viden og erfaring baseret på vores arbejde i England, Wales, Irland, Skotland og Danmark.

Har du et emne som kunne dækkes på konferencen? Et forslag til en indlægsholder? Eller er du interesseret it deltage på Idræt Motion og Sundhed konferencen?
Send en mail til idraetpaatvaers@outlook.com eller ring til os på 61 45 14 83.

 

Tidligere konferencer arrangerede af SMN and IPT:

 • Getting more BME people into sport (Birmingham)
 • #LikeAGirl – getting more females more active, more often (Hertford)
 • Power of Sport (Edinburgh)
 • Sport for Social Good (Nottingham)
 • Enterprise and Innovation in Community Sport (Cardiff, London, Belfast and Edinburgh)
 • Idræt på Tværs (København)

 

Et sundere Danmark gennem Idræt og Motion konferencen er en del af af en serie af tre konferencer indenfor dette emneområde.

 

A Healthier Scotland through Sport and Physical Activity

how we can work together to make Scotland healthier by getting more people, more active, more often

12th September 2017, University of Stirling

A Healthier England through Sport and Physical Activity

how we can work together to make England healthier by getting more people, more active, more often

5th October 2017, Royal Society of Medicine, London