Birmingham City Council præsenterer på #MereEndIdræt konferencen

Udover de mange spændende indlæg fra de danske indlægsholdere på #MereEndIdræt konferencen den 12. december vil deltagerne kunne blive inspireret af et  indlæg fra  England:

How to get hard to reach communities active in Birmingham

Karen Creavin, Head of Wellbeing Services, og
John Carrigan, Active Travel and Strategy Manager, Birmingham City Council

Birmingham City Council’s Wellbeing Service serves a population of over one million residents. It offers residents the opportunity to be active, improve their health and connect with their local community, across parks and green spaces (through programmes such as Active Parks, Run Birmingham), leisure centres and community venues (via Be Active) and on the streets (through Active Streets, Big Birmingham Bikes). The service enables everyone to participate, regardless of income and ability and removes cost and social distance as a barrier to participation. Key to the success of the service is the ability to engage some of the hardest to reach communities in social and physical activity. The work by the service aims to reduce inequalities and improve the wellbeing of the city as well as the individuals within it.

Karen Creavin qualified with a degree in 1990 and went on to qualify with a CQSW/post graduate diploma in social policy in 1994. She worked as a probation officer, social worker, and then managed services for homeless young people. In 2001 she qualified with an MSc from Birmingham University in Public sector management. In 2005 Karen started working for Birmingham City Council, as senior manager for the deprived Ladywood Constituency. She is now leads Wellbeing Services for the City.

John Carrigan is Active Travel & Strategy Manager – Birmingham Wellbeing Service John is part of the Senior Management team in the Wellbeing Service and the lead officer for the Wellbeing’s outdoor offer that includes the Big Birmingham Bikes scheme. A mature student, John graduated from Wolverhampton University in 1996 with a BA(Hons) 2:1 in Sports Studies with Business. He previously worked in engineering, and the drop forge industry.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.
Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

Læs mere her

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på. Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…? Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger? Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter? Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter? Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer? Disse spørgsmål, og mange andre, bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.