Idrættens Samfundsansvar

Idrættens Samfundsansvar
En et-dags konference om hvordan idrætten skaber social forandring
29. maj Hedehuset 2018, Hedehusene, Høje – Taastrup

Praktiske eksempler, inspiration og rådgivning på hvordan vi kan
skabe social forandring i Danmark gennem idræt og hvordan idrætten kan vise
mere samfundsansvar og aktivere dem der befinder sig i ’udenforskabet’

En konference for foreninger, kommuner, organisationer, idrætssocialøkonomiske virksomheder og andre der vil skabe social forandring i Danmark gennem idræt

I samarbejde med:

“Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair.”

Nelson Mandela

Konference baggrund:

Det danske samfund forandres. Urbanisering, digitalisering, indvandring, etnicitet og ændrede familiemønstre er bare nogle få af de faktorer der medvirker til at mange af vores institutioner og måder at gøre ting på bliver udfordrede.

Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Er foreningerne, generelt, interesserede i andet end ‘bare idræt’?

Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har samme struktur og kultur som de etablerede foreninger?

Socialt iværksætteri er ikke noget nyt fænomen i Danmark. Tværtimod er der stolte traditioner i foreningslivet, andelsbevægelsen og de selvejende institutioner at bygge på.

Der er jo også eksempler på traditionelle idrætsforeninger der har udviklet sig til socialøkonomiske virksomheder der arbejder med beboere i udsatte områder og derved skaber social forandring.

Sociale entreprenører kan være med til at skabe et Danmark der er sundere, mere aktivt, integreret og bedre uddannet gennem idræt og fysisk aktivitet. De byder ofte ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring.

 

Målgrupper for konferencen:

Boligforeninger, væresteder, socialforvaltninger, folkesundhed, gadeidræt, sociale entreprenører, patientforeninger, selvejende institutioner, flygtningeorganisationer gazelleforeninger, fonde, idrætsforeninger og organisationer, kommuner, osv.

 

Denne konference drejer sig ikke om strategier og politik, men om praktiske eksempler på, hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden 

#MereEndIdræt konferencen

#MereEndIdræt konferencen fokuserede på hvordan vi skaber et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet

Baggrunden for konferencen var at den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.

Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…?

Moderator for dagen var Svend Elkjær, Direktør for Idræt på Tværs IVS, som stillede spørgsmålene om de socialøkonomiske virksomheder der, skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. er kolleger eller konkurrenter?

Han spurgte også om hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter? Og, også, hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer?

Første indlæg, Projekt ‘Aktive Børn i Forening’ blev holdt af Alexander Karl Lehmann Sundhedskonsulent, Pia Brøgger, Sundhedkonsulent og Martin Kristensen, Idrætskonsulent, alle fra Københavns Kommune.

Hovedformålet med projektet var at styrke børns motorik og bevægelsesglæde. Dette skete ved at samarbejde omkring kommunens kultur- og fritidspolitik der fokuserer på hele barnelivet – læring, trivsel og alle med. Også børne- og ungdomspolitikken var en del med læreplaner, pejlemærker, tidlig indsats, inklusion og institution som hovedområder. Kommunens sundhedspolitik der taler om trivsel og sundhedsfremme hos børn og unge spillede også en rolle.

Projektet var opdelt i tre faser:

1. Opstart
Rekruttere børnehaver/fritidshjem fra områder med lav foreningsdeltagelse
Rekruttere idrætsforeninger med fokus på grundmotorik og som vil arbejde med nye målgrupper og med sundhed

2. Træning
Udvalgte børn og pædagoger som ønsker at få mere erfaring med nye aktivitetsformer
Nærhedsprincip dvs. kort afstand til idrætsfaciliteten
8 ugers forløb i den samme forening og samme instruktør = bygge relationen + instruktør som rollemodel

3. Forankring
Information til forældre om projektet og foreningen
Tre gratis prøvetimer efter forløb

Hvad opnåede projektet?
Styrke relationerne mellem foreninger og institutioner
Flere medlemmer i foreningerne
Styrket kendskab til foreninger og nyskabt inspiration
Styrket socialrelationer

Sådan skaber vi Danmarks bedste vægttabsprogram for børn og deres familier var titlen på indlægget fra Pelle Plesner der er stifter af Fit for Kids, en en frivillig, uafhængig og non-profit organisation, der arbejder for at højne børnesundheden i Danmark.

Mere end hvert femte danske barn er overvægtigt, hvilket medfører en øget risiko for leversygdomme, kræft, diabetes2 og hjertekarsygdomme. En anden skræmmende statisik er at 70 % forbliver overvægtige.

Derfor blev Fit for Kids programmet udviklet baseret på sund videnskab og det indeholder
• To ugentlige træninger
• Kostvejledning i hjemmet
• Forældre-coaching
• Motivationsprogram
• Sociale events for både børn og familier 65 % turn-op

Der er nu 27 hold i Danmark med 280 instruktører og mere end 1000 børn/familier, der deltager og prograrmmet kører nu også i Portugal og Italien.

Programmet har resulteret i en række positive resultater:

1. vægttab (BMI reduktion)
2. forbedret trivsel
3. øget selvtillid
4. forbedret kondital
5. BMI –SDS reduktion 0

How to get hard to reach communities active in Birmingham var titlen på indlægget fra John Carrigan, Active Travel and Strategy Manager, Birmingham City Council

John fremhævede at i Birmingham er forskellen på den gennemsnitlige levealder 9 år mellem indbyggere der bor kun 8 Metro-stop fra hinanden.

Wellbeing Services (‘Folkesundhed’) besluttede sig for at fokusere på de inaktive og lade de aktive ‘passe sig selv’.

Planen var at gå ud til nye steder, der hvor indbyggere lever og opholder sig og engagere med dem via lokale ‘forbindere’ (folk ligesom mig).

Der blev skabt engagement med lokale grupper, fra etniske til religiøse, og der blev skabt aktiviteter i over 60 parker i lokalområder der blev prioriteret højest: Green Fit Baby, Tai Chi, Zumba, roning, cykling, gå og jogging.
Run Birmingham der er et løbeprogram i parkerne har haft 27,000 deltagere i de sidste 12 måneder.

Active Street er et nyt projekt der hvor gader bliver spærret for trafik så beboerne kan lege, dyrke sport and være aktive. Det er koordineret at lokale beboere og specialforbund og lokalgrupoper bliver involverede.Kommunen hjælper med det administrative og arrangerer forsikring. Der har været mere end 100 lukkede gader med mere end 8,000 deltagere.

Der er mange andre eksempler, men moralen at kommunen skal samarbejde med civilsamfundet

Idrætsprojektet bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne.
Christoffer Hansen, Leder, Idrætsprojektet, et tilbud forankret i Københavns Kommunes Socialforvaltning

Christoffer gav en inspirerende historie om hvordan Idrætsprojektet er startet som et socialpædagogisk projekt for unge på én af Kommunens institutioner og med én ansat efter nogle personlige oplevelser. Idrætsprojektet er i dag et aktiverende, motiverende og afklarende forløb, med fokus på sport, fritidsaktiviteter, job, uddannelse og fællesskab – altså meget mere end idræt.

Idrætsprojektet viser hvordan idrætten kan være så god til at bygge bro til til fritidslivet, uddannelse og beskæftigelse og hvordan en ‘intern iværksætter’ kan skabe en slags ‘social virksomhed’ med 65 fastansatte trænere, 14 deltids ansatte, løbende ca. 30 virksomhedspraktikanter og omkring 140 frivillige

Støtte på Asfalten inddrager børnenes netværk for at fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv var titlen på indlægget fra Cecilia Flomo, Projektleder, GAME

For børn og unge med psykiske udfordringer, kan idrætsdeltagelse være et af hverdagens uoverskuelige projekter. Støtte på Asfalten projektet skræddersyr gadeidrætsforløb for børn og unge med psykiske udfordringer og deres pårørende. GAME tror på, at inddragelse af børnenes netværk kan fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv.

Støtte på Asfalten er et 12 måneders skræddersyet træningsprogram, med psykologiske og pædagogiske værktøjer fra børnenes hverdag

I projektet inddrages deltagernes pårørende som støtte til at motivere og forankre indsatsen om et aktivt fritidsliv, som en del af de unges recovery-proces. Pårørendeinddragelsen giver samtidigt mulighed for, at familierne kan dyrke idræt sammen og få succesoplevelser sammen.

Der har været meget positive resultater:
Deltagerne der siger at de har et godt helbred er steget fra 68% til 84% og mere en halvdelen har fået nye venskaber
Før deltagelsen i projektet dyrkede de idræt 3 timer om ugen til og det er nu på 4 1/2 timer.
69% har lært noget de kan bruge i andre sammmenhænge

Som en af pædagogerne sagde:

”Jeg synes, at Støtte på Asfalten har øget børnenes sunde livsstil, men det har mest givet dem sundhed i bredere forstand, fordi træningerne har givet børnene livsglæde og livskvalitet.”

Hvordan kan den organiserede idræt udvikle idrætstilbud, der matcher danskernes efterspørgsel? var det spørgsmål som Mikkel Nørtoft Magelund, Leder, Bredde og Motion, Danmarks Idrætsforbund stillede.

Danmarks Idrætsforbund indleder en debat om hvordan idrætsorganisationer kan bedst udvikle sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder.

DIF’s Bredde – og Motionsstrategi indeholder 3 hovedområder:

SPORTSLOGIK, der inkluderer begreber som Tab/vind, turneringer, standardiserede
faciliteter, regler, rutiner etc.
MOTIONSLOGIK, der omfatter begreber som sundhed, kropsdyrkelse, events, fleksibilitet, etc
Den kan enten være foreningsbaseret hvor begreber medlemmer og non-profit er de væsentlige. Den kan også være selvorganiseret/kommerciel, hvor begreber som kunder og
profit spiller ind.

DIF har 3 indsatssområder:
1. Innovation og nye motionstilbud
2. Motionspartnerskaber
3. Kvalitet i breddeidrætten

Den efterfølgende debat viste helt klart at der er mange, og divergerende, meninger om hvordan DIF’s Bredde – og Motionsstrategi skal se ud!

Kosthold, fysisk aktivitet og søvn gennem fodbold hed indlægget fra Ola Ebbesen,Bama og Mari Haugli, Projektleder, Norges Fotballforbund, der handlede om projektet, Eat Move Sleep

Den norske folkesundhed står overfor betydelige utfordringer. De spiser riktignok mere frugt, bær og grøntsager end nogensinde. I ligevel har vi et godt stykke endnu før vi når anbefalingerne i de nationale anbefalinger.

Udfordringerne er store når det gælder fysisk aktivitet. Norske 15-årige er mere inaktive end de 70-årige, og dagens unge kan blive den første generation nogensinde som lever kortere end deres forældre.

Indlægget diskuterede nogle væsentlige spørgsmål, såsom:

I hvilken grad kan frivillige fritidsarenaer som fodboldklubber, fungere som en partner i tiltag der fremmer folkesundheder?
Hvad er effekten af en lokal, intensiv Eat Move Sleep intervention på børns ernæring, fysiske aktivitets mønster, søvnvaner og trivsel?
Er eventuelle effekter af en intervention modereret av socialoøkonomisk status, familiestatus, køn eller minoritetsstatus?

Eat Move Sleep er et tiltag som er godt egnet til at understøtte fodboldaktiviteterne i Norges fodboldklubber. Viden om ernæring, fysisk aktivitet og søvn/hvile er vigtig for præstationerne i træning og kamp, og for at forebygge skader.

En række ambassadør-klubber et et viktigt startpunkt og de bliver hjulpet med info-møder, brochurer, artikler, film og der bliver arbejdet tæt med den lokale presse for at få budskabet ud til nærmiljøerne

Idrætsbiblioteket, et utraditionelt bibliotek, hvor bøgerne er skiftet ud med alle tænkelige idræts – og legeredskaber – i midten af en boligforening, en inspirende historie fra Francisco Ortega, Udviklinsgchef, Boligselskabet Sjælland

Rønnebærparken og Æblehaven var to meget belastede områder som gang var på ‘toppen’ af de meget triste lister og de lokalområder med de fleste problemer.

Med finansiering fra Realdania, Idrætsbiblioteket er et fælles projekt for de to boligafdelinger Æblehaven og Rønnebærparken, hvor målet er at skabe et aktivt boligområde, som kan løfte udsatte børn, unge, familier og ældre og skabe ejerskab og stolthed og være kendt som et attraktivt boligområde, hvor det er muligt at knytte venskab og bekendtskab omkring lege- og idrætsaktiviteter.
Idrætsbiblioteket er udviklet i samarbejde med områdets børn og unge, lokale idrætsforeninger, skoler og Dansk Idrætsforbund, Roskilde bibliotek.

Idrætsbiblioteket er indrettet i et tidligere affaldsskur, der er åbnet op med vinduer og nye adgangsforhold. Idrætsbiblioteket er indrettet med en låneskranke for store og små lånere, hylder og reoler med udstyr, bænke og plads til bordtennis.
Ved siden af biblioteket står en pavillon, der har flere funktioner, blandt andet som kontor for medarbejdere i den boligsociale helhedsplan.

Francisco fremhævede at en del af projektets success var baseret på to principper

1. Den indre hippie: Man skal turde være kreativ.
2. Vi er fælles om succeserne!

Konferencen blev afsluttet af Svend Elkjær, Direktør, Idræt på Tværs IVS, som fremhævede at dagens indlæg havde bevist at skal vi have flere danskere aktive skal vi vise mere innovation, iværksætteri og lokalsamarbejde.

Det er ikke længere nok at være #BareEndIdrætsforening, vi skal være #MereEndIdræt.

Lad os høre fra dig

Uanset om du gerne vil lære mere om Idræt på Tværs, have en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe mere spændende idræt eller du vil tilmeldes til at modtage vores e-nyhedsbrev, så send os en mail

Hvordan kan den organiserede idræt udvikle idrætstilbud, der matcher danskernes efterspørgsel?

Dette er titlen på Mikkel Nørtoft Magelunds indlæg på konferencen #MereEndIdræt som afholdes den 12. december på Kulturhus Islands Brygge, København.

Mikkel Nørtoft Magelund er leder af Bredde og Motion i DIF, og han vil præsentere DIF’s strategi for udviklingen af dansk bredde- og motionsidræt.

På baggrund heraf vil der blive faciliteret en debat om, hvordan idrætsorganisationerne bedst udvikler sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder.

Som leder af Bredde og Motion er Mikkel ansvarlig for DIF’s arbejde med udvikling af bredde- og motionsidrætten i Danmark.

Medarbejderne i Mikkels team har fokus på faglig rådgivning og retningssættelse overfor specialforbund, foreninger og omverdenen. Mikkels team er desuden ansvarlige for udvikling og drift af træner- og lederuddannelser samt DIF og specialforbundenes arbejde på skole og daginstitutionsområdet.

Specialforbund og idrætsforeningerne i Danmark er som idrætsudbydere under pres for konstant at modernisere og udvikle sig for at kunne møde de udfordringer, som forandringerne i folks livsstil, demografien, teknologien og urbaniseringen skaber.

Danmarks Idrætsforbund har netop besluttet en ny strategi for udviklingen af bredde- og motionsidrætten i Danmark. Strategien indeholder bl.a. ambitioner om øget innovation i den organiserede idræt, større og stærkere foreninger med øget medlemsfokus og øget partnerskab mellem den frivillige og den kommercielle idrætssektor.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.

Mere information

Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive? Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på. Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…? Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger? Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter? Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter? Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer? Disse spørgsmål, og mange andre, bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.

Birmingham City Council præsenterer på #MereEndIdræt

Birmingham City Council præsenterer på #MereEndIdræt konferencen

Udover de mange spændende indlæg fra de danske indlægsholdere på #MereEndIdræt konferencen den 12. december vil deltagerne kunne blive inspireret af et  indlæg fra  England:

How to get hard to reach communities active in Birmingham

Karen Creavin, Head of Wellbeing Services, og
John Carrigan, Active Travel and Strategy Manager, Birmingham City Council

Birmingham City Council’s Wellbeing Service serves a population of over one million residents. It offers residents the opportunity to be active, improve their health and connect with their local community, across parks and green spaces (through programmes such as Active Parks, Run Birmingham), leisure centres and community venues (via Be Active) and on the streets (through Active Streets, Big Birmingham Bikes). The service enables everyone to participate, regardless of income and ability and removes cost and social distance as a barrier to participation. Key to the success of the service is the ability to engage some of the hardest to reach communities in social and physical activity. The work by the service aims to reduce inequalities and improve the wellbeing of the city as well as the individuals within it.

Karen Creavin qualified with a degree in 1990 and went on to qualify with a CQSW/post graduate diploma in social policy in 1994. She worked as a probation officer, social worker, and then managed services for homeless young people. In 2001 she qualified with an MSc from Birmingham University in Public sector management. In 2005 Karen started working for Birmingham City Council, as senior manager for the deprived Ladywood Constituency. She is now leads Wellbeing Services for the City.

John Carrigan is Active Travel & Strategy Manager – Birmingham Wellbeing Service John is part of the Senior Management team in the Wellbeing Service and the lead officer for the Wellbeing’s outdoor offer that includes the Big Birmingham Bikes scheme. A mature student, John graduated from Wolverhampton University in 1996 with a BA(Hons) 2:1 in Sports Studies with Business. He previously worked in engineering, and the drop forge industry.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.
Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

Læs mere her

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på. Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…? Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger? Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter? Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter? Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer? Disse spørgsmål, og mange andre, bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.

Idrætsprojektet bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne

Dette er titlen på Christoffer Hansens indlæg på konferencen #MereEndIdræt som afholdes den 12. december på Kulturhus Islands Brygge, København.

Christoffer Hansens indlæg dækker hvordan Idrætsprojektet startede som et socialpædagogisk projekt for unge på én af Kommunens institutioner og med én ansat. Idrætsprojektet er i dag et aktiverende, motiverende og afklarende forløb, med fokus på sport, fritidsaktiviteter, job, uddannelse og fællesskab – altså meget mere end idræt. Der er 65 fastansatte trænere, 14 deltids ansatte, løbende ca. 30 virksomhedspraktikanter og omkring 140 frivillige.

Idrætsprojektet har specialiseret sig i brobygning til fritidslivet, skole, uddannelse og arbejde. Med udgangspunkt i en unik kultur og et positivt fællesskab, løfter vi deltagerne videre mod en bæredygtig tilværelse. Brobygningen forudsætter et konstant fokus på, hvordan de børn, unge og voksne, vi samarbejder med, hele tiden kan opleve progression og med tiden træde ind i almensamfundet. I mange tilfælde sammen med os til en start, men derefter alene, hvor familien og netværket kan tage over.

Christoffer Hansen er leder af Idrætsprojektet. Uddannet pædagog med master i socialt entreprenørskab. Specialiseret i bl.a. ledelse; samarbejde med civilsamfundet, det private og det offentlige; formidling og undervisning, ressourceorienteret pædagogik og socialpædagogisk arbejde med udsatte børn, unge og voksne.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.
Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?
Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.
Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…?
Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger?
Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter?
Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter?
Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer?
Disse spørgsmål, og mange andre, bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.

Sådan skaber vi Danmarks bedste vægttabsprogram for børn og deres familier

Sådan skaber vi Danmarks bedste vægttabsprogram for børn og deres familier

Dette er titlen på Pelle Plesners indlæg på konferencen #MereEndIdræt som afholdes den 12. december på Kulturhus Islands Brygge, København.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.

Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.

Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…?

Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger?

Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter?

Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter?

Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer?

Disse spørgsmål, og mange andre, bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.

Pelle Plesners indlæg dækker hvordan betydningen af idrætsdeltagelse som social markør og fundament for det gode liv har aldrig været tydeligere eller mere erkendt. Alligevel forhindrer samfundsstrukturer og silotænkning, at de børn, der står udenfor DGI/DIF-fællesskabet får adgang til idræt på deres præmisser. Pelle Plesner, stifter af den frivillige forening FitforKids, der i 20 kommuner landet over tilbyder børn ml. 7-15 år et gratis, forskningsbaseret og videnskabeligt dokumenteret børnevægttabsprogram i form af en lokal fritidsaktivitet, fortæller om udfordringerne med at trænge igennem et vildnis af barrierer for at levere et effektivt, attraktivt og skalerbart idrætstilbud til en gruppe udsatte børn, der kæmper med mobning, lavt selvværd og fysisk dårlig form; Danmarks 60.000 svært overvægtige børn og unge

Pelle Plesner er Founder, Fit for Kids og cand. jur. og arbejdede i 10 år som jurist i bl.a. Nordisk Film, Microsoft og DTU. Et afgørende møde som vikar på et børnevægttabshold i Ballerup 2007 inspirerede Pelle Plesner til at stifte FitforKids og gøre det til sin mission at skabe Danmarks bedste vægttabsprogram til børn og deres familier.

Denne konference er for:

Specialforbund, idræt-, kultur- , fritid -, folkesundhed, og socialforvaltninger fra kommunerne, idrætsforeninger, idrætsiværksættere, lokalsamfundsgrupper, uddannelsesinstitutioner, idrætsorganisationer, kommercielle idrætsudbydere, eventsarrangører og andre.

Aktive børn i forening

Aktive børn i forening

Dette er titlen på det første indlæg på konferencen #MereEndIdræt som afholdes den 12. december på Kulturhus Islands Brygge, København.

Konferencen fokuserer på hvordan vi kan skabe et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet.

Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.

Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Men samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne? Idræt, kultur, fritid, folkesundhed, socialforvaltningen, grønne områder, eller…?

Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion? Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrætttens nytteværdi’? Er kommunerne klar til at, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har same struktur og kulture som de etablerede foreninger?

Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter?

Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til sygdomsbekæmpende organisationer, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter?

Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer?

Disse, og mange andre bliver diskuteret og, forhåbentligt, besvaret på denne innovative og spændende konference.

Aktive børn i forening indlægget bliver holdt af

Birgitte Møs: Bevægelseskonsulent- Børne- og Ungdomsforvaltningen

Alexander Karl Lehmann Sundhedskonsulent: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

 

Martin Kristensen: Idrætskonsulent- Kultur- og Fritidsforvaltningen

 

Dette er et samarbejdsprojekt mellem tre forvaltninger, fem børneinstitutioner (tre børnehaver og to fritidsinstitutioner) samt tre foreninger.

Et oplæg om et samarbejde mellem tre forvaltninger i Københavns Kommune – Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Fælles formål for de tre forvaltninger er at styrke børns motorik og bevægelsesglæde i overgangen fra dagtilbud til skole med afsæt i lokalt samarbejde mellem institutioner og idrætsforeningerne i Grøndal MultiCenter.

Denne konference er for:

Specialforbund, idræt-, kultur- , fritid -, folkesundhed, og socialforvaltninger fra kommunerne, idrætsforeninger, idrætsiværksættere, lokalsamfundsgrupper, uddannelsesinstitutioner, idrætsorganisationer, kommercielle idrætsudbydere, eventsarrangører og andre.

600.000 flere aktive danskere inden 2025

Skal vi have 600.000 flere aktive danskere inden 2025, så skal vi have fart på.

Der er 2617 dage fra 1. november 2017 til 1. januar 2025. Det betyder at skal ‘vi’ nå målet om at få 600.000 flere aktive danskere skal vi aktivere 229 flere danskere hver dag indtil da, inklusive juleaftenerne.
Det er da lidt af en udfording, for at sige det mildt, og der skal en frygtelig masse innovation og iværksætteri til for at nå dette mål. Der skal sikkert også overkommes en række barrierer med hensyn til vanetænkning, politik og angst for teknologi.
Her fra Idræt på Tværs har vi jo en del erfaring både fra det britiske og det danske med innovation og iværksætteri indenfor idræt og fysisk aktivitet. Så vi vil da gerne tilbyde vores ideer og erfaringer om hvordan dette ambitøse mål kunne, måske, opnås:

 

 

Start forfra, tænk nyt.

Lav fejl. Lær af dem.

Fokus på borgerne som mennesker, lyt til deres liv og engager med hele personen.

Kommuner skal arbejde på tværs af forvaltningerne – social, bolig, uddannelse, fritid, sundhed, integration, osv. – riv siloerne ned og lav tværgående løsninger sammen.

 

Skab simple, spændende oplevelser med få barrier for deltagelsen

 

Skab både digitale og fysiske fællesskaber der engagerer og støtter alle deltagerne

 

 

Få fat på de lokale iværksættere og forbindere

 

Det er ligegyldigt om vi er aktive alene, i et fitness studio, i en Facebook gruppe, fælleskab eller forening

Idræt og fysisk aktivitet kan tilbydes af skoler, boligforeninger, plejehjem og patientforeninger ligesåvel som idrætsforeninger

 

Brug sociale medier til at fortælle historier

Brug ambassadører der har forbindelser til de grupper du gerne vil i kontakt med, og ‘ser ud lige som dem’

Vær synlig og nem at kontakte – mere end et klik og du mister folk

 

 

Hjælp foreningerne til at blive mere velkommende og en del af lokalfællesskabet

 

 

Brug parker, gader, slotsparker, strande, parkeringspladser og andre steder ‘hvor folk er’ som destinationer til at skabe aktive danskere

Husk: Gode ideer kommer fra bunden – fra dem som har oplevelserne og udfordringerne lige foran sig

Hvis du har lyst til at lære eller høre mere om hvordan du kan skabe #MereEndIdræt og derved få flere danskere aktive, tilmeld til #MereEndIdræt konferencen den 12. december eller send en mail til Svend Elkjær på svend@idraetpaatvaers.com eller ring på 61 45 83 14.

#MereEndIdræt Program

PROGRAM

 

#MereEndIdræt

et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet

  
En et-dags Konference Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

 
12. December 2017
Kulturhuset, Islands Brygge, København

 

8.45 – 9.15 Ankomst og morgenkaffe/te

Velkomst

Svend Elkjær, Direktør, Idræt på Tværs/Sports Marketing Network

 9.30 – 10.05 Aktive børn i forening 

Birgitte Møs: Bevægelseskonsulent- Børne- og Ungdomsforvaltningen
Alexander Karl Lehmann Sundhedskonsulent: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Martin Kristensen: Idrætskonsulent- Kultur- og Fritidsforvaltningen

Mere information

Et oplæg om et samarbejde mellem tre forvaltninger i Københavns Kommune – Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Fælles formål for de tre forvaltninger er at styrke børns motorik og bevægelsesglæde i overgangen fra dagtilbud til skole med afsæt i lokalt samarbejde mellem institutioner og idrætsforeningerne i Grøndal MultiCenter

10.05 – 10.40 Sådan skaber vi Danmarks bedste sundhedsforløb for børn og deres familier  

Pelle Plesner, Founder, Fit for Kids 

Mere information

Betydningen af idrætsdeltagelse som social markør og fundament for det gode liv har aldrig været tydeligere eller mere erkendt. Alligevel forhindrer samfundsstrukturer og silotænkning, at de børn, der står udenfor DGI/DIF-fællesskabet får adgang til idræt på deres præmisser. Pelle Plesner, stifter af den frivillige forening FitforKids, der i 20 kommuner landet over tilbyder børn ml. 7-15 år et gratis, forskningsbaseret og videnskabeligt dokumenteret børnevægttabsprogram i form af en lokal fritidsaktivitet, fortæller om udfordringerne med at trænge igennem et vildnis af barrierer for at levere et effektivt, attraktivt og skalerbart idrætstilbud til en gruppe udsatte børn, der kæmper med mobning, lavt selvværd og fysisk dårlig form; Danmarks 60.000 svært overvægtige børn og unge.

 

Pelle Plesner er cand. jur. og arbejdede i 10 år som jurist i bl.a. Nordisk Film, Microsoft og DTU. Et afgørende møde som vikar på et børnevægttabshold i Ballerup 2007 inspirerede Pelle Plesner til at stifte FitforKids og gøre det til sin mission at skabe Danmarks bedste vægttabsprogram til børn og deres familier

10.40 – 11.15 How to get hard to reach communities activity in Birmingham

Karen Creavin, Head of Wellbeing Services
John Carrigan, Active Travel and Strategy Manager, Birmingham City Council 

Mere information

Birmingham City Council’s Wellbeing Service serves a population of over one million residents. It offers residents the opportunity to be active, improve their health and connect with their local community, across parks and green spaces (through programmes such as Active Parks, Run Birmingham), leisure centres and community venues (via Be Active) and on the streets (through Active Streets, Big Birmingham Bikes).

 

The service enables everyone to participate, regardless of income and ability and removes cost and social distance as a barrier to participation. Key to the success of the service is the ability to engage some of the hardest to reach communities in activity and healthy lifestyles

11.15 – 11.40 Kaffe/te pause

11.40 – 12.15 Idrætsprojektet bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne 

Christoffer Hansen, Leder, Idrætsprojektet, et tilbud forankret i Københavns Kommunes Socialforvaltning 

Mere information

Idrætsprojektet er startet som et socialpædagogisk projekt for unge på én af Kommunens institutioner og med én ansat. Idrætsprojektet er i dag et aktiverende, motiverende og afklarende forløb, med fokus på sport, fritidsaktiviteter, job, uddannelse og fællesskab – altså meget mere end idræt. Der er 65 fastansatte trænere, 14 deltids ansatte, løbende ca. 30 virksomhedspraktikanter og omkring 140 frivillige. Idrætsprojektet har specialiseret sig i brobygning til fritidslivet, skole, uddannelse og arbejde. Med udgangspunkt i en unik kultur og et positivt fællesskab, løfter vi deltagerne videre mod en bæredygtig tilværelse. Brobygningen forudsætter et konstant fokus på, hvordan de børn, unge og voksne, vi samarbejder med, hele tiden kan opleve progression og med tiden træde ind i almensamfundet. I mange tilfælde sammen med os til en start, men derefter alene, hvor familien og netværket kan tage over.

 

Christoffer Hansen er leder af Idrætsprojektet. Uddannet pædagog med master i socialt entreprenørskab. Specialiseret i bl.a. ledelse; samarbejde med civilsamfundet, det private og det offentlige; formidling og undervisning, ressourceorienteret pædagogik og socialpædagogisk arbejde med udsatte børn, unge og voksne..

12.15– 12.50 Støtte på Asfalten inddrager børnenes netværk for at fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv

Cecilia Flomo, Projektleder, GAME  

Mere information

For børn og unge med psykiske udfordringer, kan idrætsdeltagelse være et af hverdagens uoverskuelige projekter. Derfor har GAME med støtte fra Sundhedsstyrelsen igangsat projekt Støtte på Asfalten. Projektet skræddersyr gadeidrætsforløb for børn og unge med psykiske udfordringer og deres pårørende. GAME tror på, at inddragelse af børnenes netværk kan fremme forankringen af et aktivt fritidsliv i børnenes liv.

12.50 – 13.30 Frokost 

13.30 – 14.20 Hvordan ser fremtidens idrætsorganisation ud 

Danmarks Idrætsforbund indleder en debat om hvordan idrætsorganisationer kan bedst udvikle sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder.

Mere information

Vores specialforbund og andre idrætsorganisationer er under stort til pres konstant at modernisere og udvikle sig til at møde de udfordringer som forandringerne i folks livsstil, demografien, teknologien og urbaniseringen skaber. Danmarks Idrætsforbund indleder en debat om hvordan idrætsorganisationer kan bedst udvikle sig til at møde de udfordringer og muligheder som fremtiden byder

Konference deltagere vil have mulighed for at blive aktivt involveret i debatten.

 

 

14.20 – 14.55 Kosthold, fysisk aktivitet og søvn gennem fodbold

Ola Ebbesen,Bama
Mari Haugli, Projektleder, Norges Foodbold Forbund

Mere information

I 2017 ble Norge nok en gang kåret av FN til Verdens lykkeligste land å bo i. Men alt er likevel ikke rosenrødt. Vårt kosthold har et stort forbedringspotensial, vi beveger oss stadig mindre og et sterkt økende antall sliter med søvnproblemer. Som Norges største særforbund med over 300.000 medlemmer, har Norges Fotballforbund et stort samfunnsansvar. Gjennom sitt nettverk av kretser og klubber er de en unik kanal mot barn og unge. Samtidig er kosthold, aktivitet og søvn en naturlig del av hverdagen og fotballen. Derfor har NFF, sammen med sin mangeårige sponsor, frukt- og grønt leverandøren BAMA og Eat Foundation lansert konseptet Eat Move Sleep, som har som mål å motivere og inspirere til at flere gjør gode valg for egen helse. Å endre en gammel kultur er vanskelig, men med en rekke aktører med på laget har Eat Move Sleep et håp om å kunne gjøre en forskjell.

 

 

Ola Ebbesen har i flere år arbeidet med å formidle kunnskap, bevisstgjøring og motivasjon rundt temaene mat, mosjon og mental helse. Han er siviløkonom med variert yrkesbakgrunn, aktiv mosjonist, og har blant annet vært leder for flere ekspedisjoner på Grønland og Svalbard.

Mari Haugli jobber som prosjektleder for Eat Move Sleep i Norges Fotballforbund. Mari har tidligere jobbet med utvikling av nye konsepter innenfor sommer- og vinteridretter. Har år med erfaring innen marked og sponsoraktivering i forbindelse med nasjonale og internasjonale idrettsarrangement.

14.55 – 15.15 Kaffe/te pause 

15.15- 15.50 Idrætsbiblioteket, et utraditionelt bibliotek, hvor bøgerne er skiftet ud med alle tænkelige idræts – og legeredskaber – i midten af en boligforening

Francisco Ortega, Udviklinsgchef, Boligselskabet Sjælland 

Mere information

I Roskilde oplevede et boligområde i Roskilde negativ opmærksomhed i medierne på grund af en række påsatte brande og utryghedsskabende adfærd fra grænsesøgende unge. I tæt samarbejde med Roskilde Kommune blev der med støtte fra Landsbyggefonden iværksat en boligsocial helhedsplan, der gjorde det muligt at vende den negative udvikling i området. Men mens de klassiske boligsociale tiltag havde succes med at inddæmme og håndtere de akutte problemer, så var det straks mere kompliceret at nå den brede målgruppe. Den er vigtig for at skabe den nødvendige sammenhængskraft på tværs af beboerne i boligområdet og som forbindelse til de øvrige medborgere i byen.

En beboerundersøgelse, et tæt samarbejde med de lokale afdelingsbestyrelser, et partnerskab med Danmarks Idrætsforbund og en håndsrækning fra Realdania på 500.000 kr. skulle imidlertid vise sig at blive startskuddet til en positiv forandring med udgangspunkt i etableringen af Danmarks første Idrætsbibliotek i et socialt udsat boligområde. Francisco Ortega er udviklingschef i Boligselskabet Sjælland, der er et af Danmarks største almene boligselskaber. Han har blandt andet ansvaret for selskabets boligsociale helhedsplaner og social bæredygtig byplanlægning. I fritiden har han gennem flere år været engageret i flere forskellige hverv som frivillig både i og udenfor det etablerede foreningsliv, og han sidder i dag i DBU Sjællands Udviklingsudvalg.

15.50 – 16.15 Sådan kan vi skabe #MereEndIdræt 

Svend Elkjær, Direktør, Idræt på Tværs IVS

Mere information

Svend slutter konferencen med nogle konkrete og innovative forslag til hvordan vi alle, kommuner, specialforbund, iværksættere, foreninger og andre kan skabe flere aktive danskere ved at, ja, skabe mere end idræt.

16.15 Afslutning 

#MereEndIdræt Konference

Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samarbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive?

Danmarks nye idrætslandskab – nye muligheder og udfordringer

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v.

De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.
Kommunerne ofte forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe. Samtidig er mange forvirrede over hvilken forvaltning der er ansvarlig for idræt og fysisk aktivitet i kommunerne?

  • Idræt -, kultur -, fritid -, folkesundhed – socialforvaltningen, grønne områder, eller…?
  • Taler vi om idræt, fysisk aktivitet og/eller motion?
  • Taler vi ‘idræt for idrættens skyld’ eller ‘idrættens nytteværdi’?
  • Er kommunerne klar til, i større grad, at engagere sig med de ‘skæve’ udbydere og arbejde sammen med disse iværksættere, som ikke har samme struktur og kultur som de etablerede foreninger?
  • Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter?
  • Hvordan sikrer vi os at de nye idrætsudbydere, fra gadeidrætsiværksættere til patientforeninger, udvikler innovative, effektive og rentable modeller at levere deres projekter?
  • Hvordan samarbejder vi bedre med institutioner og grupper udenfor idrætsverdenen for at engagere bedre med de belastede og idrætssvage personer?

Denne konference er for:

Specialforbund, idræt-, kultur- , fritid -, folkesundhed- og socialforvaltninger fra kommunerne, idrætsforeninger, idrætsiværksættere, lokalsamfundsgrupper, uddannelsesinstitutioner, idrætsorganisationer, kommercielle idrætsudbydere, eventsarrangører og andre.

Denne konference drejer sig ikke om strategier og politik, men om praktiske eksempler på, hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden

Har du et spændende indlæg eller en god historie at du vil gerne fremlægge så kontakt Svend Elkjær pa 61 45 14 83 eller send en mail til svend@idraetpaatvaers.com

#MereEndIdræt er arrangeret af Idræt på Tværs IVS

Dette er en søsterorganisation af Sports Marketing Network (SMN), et britisk konsulentfirma med dansk ejer og grundlægger, som har specialiseret sig i at formidle og assistere idrætsiværksættere i Storbritannien og nu også i Danmark.

Via konferencer, seminarer, webinarer og rådgivning målrettet mod danske kommuner, idrætsiværksættere, foreninger og idrætsorganisationer bygger Idræt på Tværs på viden og erfaring baseret på SMNs arbejde i Storbritannien og Danmark.

Nogle historier og eksempler fra gadeidrættens verden

Samfundet forandrer sig og idrætten forandrer sig samtidig

Nogle historier og eksempler fra gadeidrættens verden

 

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere danskere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på. Eller kalder på at udvikle nogle helt nye, mere løse, mere digitale måder at ’tilhøre’ en idrætsudbyder på.

En af disse mere uformelle måder at dyrke idræt på sker via de mange nye, spændende aktiviteter some GAME Danmark og Platformen for Gadeidræt udvikler. Her historier om hvordan det virker,

Rodwan Aden er en 20-årig frivillig Playmaker i GAME Aarhus. Han kender området ved Rosenhøj som sin egen bukselomme, og så gør han mennesker glade!

Rodwan Aden har deltaget i flere Playmaker Camps i GAME Streetmekka København og er nu GAME Playmaker i den aarhusianske version af GAME.

Rodwan er en ildsjæl, når det kommer til arbejdet med børn og unge i GAME-zone Rosenhøj, Aarhus. Faktisk var det ham, der i 2015 startede GAME-zonen op. Rodwan kender området som sin egen bukselomme, og han vidste fra starten, hvilket sted, der ville egne sig perfekt som en GAME-zone. Et sted som børn og unge i forvejen brugte som et hænge ud-sted, hvor der er god mulighed for at udfolde gadeidrætten på asfalt. Rodwan har formået at rekruttere andre seje unge frivillige GAME Playmakere, og han er primus motor, når det handler om at organisere træningerne og at sørge for, at træningerne kører derud af hver eneste uge. Han er en person, som er fantastisk, når det gælder om at bevare overblikket, strukturere og ikke mindst sørge for at stemningen er helt i top. Og så medbringer han musikanlæg til alle træninger.

Vi spurgte Rowan: “Hvad synes du er det fedeste ved træningerne i GAME-zonen?”

“Træningerne gør mennesker glade, og zonen skaber tydeligvis fællesskab ude i boligområdet. Træningerne i zonen giver børnene og de unge noget at lave i deres fritid.  Generelt er der er mange børn og unge, som måske har det lidt svært, som via træningerne får det lettere i hverdagen og bliver gladere. Netop fordi de får skabt stærke venskaber og succesoplevelser. Det er noget, der gør mig stolt over at være i GAME. Også er det bare super fedt at være en del af en gruppe frivillige, som brænder for det, de laver – båndene mellem os er stærke.”

Hvorfor tror du, at jeres zone har så højt deltagerantal?
“Først og fremmest er det en virkelig god location. Det er et sted, som mange af de lokale kender og kommer. Jeg og de to andre, der står for street soccer-træningerne, er et godt team, vi supplerer hinanden.  Jeg synes, det fungerer rigtig godt at være tre frivillige til alle træninger. Hassan og Abdullahi kører træningerne, det er dem der har styr på sporten og brænder for at give den gas på asfalten. Hassan og Abdullahi er begge nye i GAME, men har været super gode til at komme ind i det og engagere sig. Jeg er mere den, som organiserer og render rundt og taler med folk, både med dem, der er med, og dem, der nysgerrigt kigger på. Så er der mulighed for at udbrede det gode budskab og rekruttere nye deltagere under træningerne og peppe stemningen op.”

Hvad er det bedste ved at være frivillig i GAME?
“At vi er et team omkring opgaven. Der er en klar rollefordeling mellem Hassan, Abdullahi og mig. På den måde er det lettere at skabe nogle rammer for sjove og lærerige træninger, som børn og unge elsker at komme til. Gode træninger med glade børn betyder flere gode træninger. Og så er der bare er helt vildt mange fantastiske børn og unge ude ved Rosenhøj!”

“Det er en fornøjelse at tage hen til sydbyen og se de her glade unge mennnesker,” siger Anne Gunnerud Mortensen, SSP konsulent i Næstved.

På trods af den danske vinter, og at sæsonen for udendørs gadeidræt for længst er slut, afholder de unge lokale GAME-frivillige i Næstved, Playmakerne, alligevel indendørs træninger i street basket en gang om ugen. Anne Gunnerud Mortensen fortæller begejstret, om sidste gang hun besøgte dem:

”Jeg var ovre og se en træning, og der var næsten pladsmangel, fordi der var så mange med. Der var en af deltagerne, der var sendt til afslapning, fordi han ikke kunne opføre sig ordentligt. Playmakerne er kun 17-18 år, men har lært at styre træningen, tage ansvar og fortælle de yngre deltagere, at de er nødt til at følge spillereglerne.”

En del af de midler, Næstved Kommune lægger i projektet, går til at Playmakerne tre gange om året er på uddannelsescamp i København. På de tre weekender i København lærer de at undervise i street sport, om den vigtige sociale rolle, de spiller over for de børn, de træner, og om samarbejde og projektplanlægning. Fokus på uddannelsescampen er at tage ansvar, medborgerskab og at gå forrest som en positiv rollemodel i sit lokalområde.

Playmakerne er mellem 16-25 år og har ofte ikke trænererfaring i forvejen, så der skal tages tilløb, når de efter første uddannelsescamp skal på gaden i deres lokale område og tage ansvar for en stor gruppe børn.

Seje Playmakere
Selvom Playmakerne i Sydbyen har stor succes med de indendørs træninger nu, understreger Anne Gunnerud Mortensen, at det var svært at få startet træningerne op i forårs- og sommersæsonen. Det var en udfordring at fastholde både Playmakere og deltagere til de ugentlige træninger:

”Det var svært for Playmakerne i starten at stå med ansvaret, selvom de gerne ville have det til at lykkes. Men så holdt vi et møde sammen med GAME og hjalp dem med at sætte træningerne i system. Og vi fortalte dem, at vi står bag dem og støtter dem. Og det gav dem et skub,” fortæller hun.

Da sæsonen for gadeidræt officielt sluttede i efteråret, kom Playmakerne til Anne Gunnerud Mortensen med et ønske om at få lov til at starte indendørs træninger op. Playmakerne fortsatte derefter sæsonen med street basket-træninger i en indendørs hal, og deres vilje til at få succes med træningerne gjorde indtryk på Anne Gunnerud Mortensen: ”At Playmakerne sagde, at det her skal simpelthen bare lykkes, det synes jeg var sejt,” siger hun.

Basket på en fredag aften
I boligområdet Sydbyen er der en højere andel af børn og unge end i resten af Næstved, ligesom andelen af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk også er højere end andre steder i Næstved. Anne Gunnerud Mortensen fortæller, at en del unge hænger ud i Folkeparken tæt ved Sydbyskolen. Det har tidligere givet anledning til problemer, men siden GAME-træningerne startede, er forekomsten af de uheldige aktiviteter faldet: ”Vi har haft perioder, hvor nogle unge har lavet hærværk. Det ser vi i langt mindre grad nu. Men om det er GAME’s skyld, det ved vi ikke med sikkerhed. Men jeg tror på, at det har haft en effekt, med de her gadeidrætsaktiviteter” siger Anne Gunnerud Mortensen og forklarer, at parken i dag er et positivt samlingssted for mange forskellige børn og unge. Basketbanen og gadeidræts-træningerne har givet de unge et alternativ: ”Vi kan se, at der er flere, der spiller basket en fredag aften eller på andre dage, hvor de af sig selv kommer og benytter banen for at dygtiggøre sig,” fortæller Anne Gunnerud Mortensen.

Klub vs. gade
Rundt om Folkeparken ligger mange foreninger, men Anne Gunnerud Mortensen mener, at gadeidrætsaktiviteterne er et godt alternativ for de unge fra Sydbyen, der ikke er medlemmer af de lokale sportsklubber:

”Jeg tror, det er godt, at du har det her uforpligtende tilbud, som er på kryds og tværs af aldersgrupper,” siger hun og fortsætter: ”Gadeidræts-træningerne giver et andet fællesskab, end det foreningerne tilbyder. Og GAME har nok også fanget nogle af dem, som ikke ville melde sig ind i en klub.”

Playmakerne, der står for træningerne i Sydbyen, er selv vokset op i boligområdet og deltog selv i GAME træninger, da de var små. Det ser Anne Gunnerud Mortensen som en stor styrke for området, fordi Playmakerne er med til at bære noget positivt videre. Playmakerne har haft en masse gode oplevelser med gadeidrætten og deres trænere, som de nu giver til de yngre børn i Sydbyen: ”Det har været meget værdifuldt, at de unge ser de ældre Playmakere som rollemodeller,” siger Anne Gunnerud Mortensen.

En fornøjelse at besøge Sydbyen
På trods af udfordringer med fastholdelse og organisering af træningerne, mener Anne Gunnerud Mortensen at GAME’s aktiviteter er værdifulde for lokalområdets børn og unge. Det er derfor, hun har anbefalet Næstved Kommune, at de fortsætter samarbejdet med GAME næste sæson, for som hun siger:

”Træningerne skaber et positivt fællesskab og samlingssted, hvor de yngre bliver udsat for gode rollemodeller. Sådan noget binder et område sammen. Og det synes jeg er værdifuldt. Det giver meget, og det er altid en fornøjelse at tage hen til Sydbyen og se de her glade unge mennesker.”.

 

Gadeidrætten hjælper med forebygge overvægt og diabetes blandt socialt og sundhedsmæssig udsatte unge

Ulighed i sundhed rammer i særlig grad i udsatte boligområder. Børn og unge i disse områder finder ofte ikke vej ind i idrætsforeninger pga. økonomiske, sociale eller kulturelle barrierer.

Novo Nordisk Fonden har derfor bevilget 9,4 mio. kr. til et nyt forsknings- og interventionsprojekt, ASFALT, der har til formål at få unge i alderen 8-25 år til at blive mere fysisk aktive i hverdagen gennem deltagelse i gadeidræt og ved at styrke deres sociale relationer.

Projektet tager afsæt I GAME’s arbejde i udsatte boligområder, hvor frivillige, unge rollemodeller uddannes som gadeidrætsinstruktører (Playmakere) og forestår ugentlige træninger i gadeidræt, fx fodbold og basketball, for lokale børn. Samtidig har projektet fokus på måling af effekterne af de sociale indsatser – et område der generelt er mangelfuldt undersøgt.

”I GAME har vi rigtig gode erfaringer med at arbejde med gadeidræt og frivillige rollemodeller, men forskningsmæssigt er det ikke noget, der er særligt velundersøgt. Vi har en ambition om at afhjælpe ulighed i adgang til fællesskaber og et fysisk aktivt liv.

Derfor er det vigtigt, at vi bliver klogere på, hvordan GAME i alliance med kommuner og lokale aktører kan sætte fart på nødvendige sociale forandringer,” siger direktør i GAME, Morten Bo Andersen.

Selv bedsteforældrene værdsætter gadeidrætten
En af gæsterne på Street Culture Festival er Else Olesen, der har slået sig ned på en sofa fremstillet af paller, hvor hun nyder solen og venter på en kop kaffe.

“Mit barnebarn Viktor på 12 år er medlem i Game og har været det lige siden starten for halvandet år siden.

Vi har lavet en familieudflugt ud af det og er tre generationer afsted i dag. Jeg synes, det er et godt sted, og det giver rigtig mange børn og unge nogle gode oplevelser. Jeg må erkende, at jeg var lidt bekymret for, at Viktor skulle komme her til at begynde med, men jeg må også sige, at min bekymring nu er helt væk.

Han elsker at komme her, og han er her mindst én gang om ugen. Det er naturligvis noget helt anderledes og nogle helt andre aktiviteter, end da vi selv var børn, men sådan ændrer tingene sig jo bare, og det er helt fint,” siger Else Olesen.