Akademiet for Aktivitetsskabere...en del af Idræt på Tvæts IVS

 

Træning og inspiration for alle dem der arbejder med at gøre de inaktive aktive

Det er generel accepteret, at idræt og motion kan have en række postive indvirkninger på vores fysiske og psykiske helbredstilstand. Fysisk aktivitet modvirker overvægt, hjælper os til at socialisere, engagerer mennesker i deres lokalsamfund, hjælper sundhedsvæsenet til at engagere udsatte befolkningsgrupper for bare at nævne nogle få fordele.

Men der er stadig en række befolkningsgrupper som ikke er fysisk aktive nok. Der er mange grunde til dette og der findes da en række projekter som på forskellig måde forsøger at få gang i disse grupper, som kan være meget svære at få gang i. Det er da også sådan at mange af disse intiativer er ikke succesfulde, men nogle er.

Nu bringer Akademiet for Aktivitetsskabere erfaringerne fra de succesfulde projekter fra en række lande sammen og giver kommuner, fitnessinstruktører, specialforbund, idrætsiværksættere, skoler, trænere og andre udbydere af idræt og fysisk aktivitet mulighed for at udvikle deres viden og forbedre deres intiativer.

Virkelige succeshistorier, eksempler og værktøjer du kan bruge – her og nu.

Der er fem kernemoduler indenfor Akademiets program:

 1. Sådan engagerer i de lokale idrætssvage samfund, grupper og personer ved at være relevante og mere end ‘bare et sted for idræt og fysisk aktivitet’
 2. Sådan skaber i en velkommende destination for alle
 3. Sådan leverer i idræts – og kundeoplevelser som alle de forskellige slags deltagere kan nyde baseret på alder, helbred, etnisk baggrund, og/eller bosted
 4. Sådan fortæller i jeres historier via fotoer, videoer og hashtags – hvordan social media kan hjælpe jer til at forøge profilen af jeres aktiviteter og engagementet med jeres omverden
 5. Sådan forankrer i jeres aktiviteter i lokalsamfundet
l

Modul 1

Sådan engagerer i jer i lokalsamfundet

Dette modul dækker hvordan i kan bedst engagere og involvere med jeres lokalsamfund og blive et forankringsted, som føles relevant for alle:

 1. Lær at forstå, og arbejde sammen med, de forskellige grupper i jeres lokalsamfund uafhængig af deres alder, etnicitet, sygdom osv.
 2. Sådan finder du de forbindere i lokalsamfundet der kan introducere jeres aktiviteter til nye grupper og skabe troværdighed fra starten og arbejde sammen interessegrupper, patientforeninger, boligforeninger, ungdomsklubber og andre
 3. Det er meget vigtigt at jeres aktiviteter bliver en del af de lokale sociale netværk – sådan kan i blive en integreret del af disse netværk
 4. I skal også skabe fællesværdier med jeres lokalsamfund. Fællesværdier skabes når i og resten af lokalsamfundet skaber et partnerskab og udnytter hinandens resourcer til at skabe synergi
 5. Sådan udvikler i en database af alle jeres nuværende og potientelle samarbejdspartnere og deres behov og ønsker
l

Modul 2

Skab en atmosfære og kultur der er velkommende for alle

At være velkommende betyder at skabe og fastholde en kultur hvor alle kommunikerer og engagerer sig med alle deltagere uanset om de er førstegangsbesøgende eller ’en af de faste’ om de er atletiske superstjerner eller ej.

Vi skal udvikle en oplevelse der anses som velkommende af vores kunder.

Dette modul vil derfor fokus.re på:

 1. Sådan skaber du en velkommende kultur
 2. Hvordan får du de første kontakter til at virkelig begejstre: telefon-, SMS- og mail-kontakter, hjemmeside og sociale medier og bookninger af klasser
 3. Hvordan i kan hjælpe nye deltagere glide ind og hurtigt blive indpassede
 4. Hvordan i kan sikre jer at de aktiviteter i tilbyder passer ind i jeres målgruppers behov
 5. Sådan kan i gøre jeres klasser mere synlige, sjove og spændende
l

Modul 3

Hvordan i skaber sjove og spændende oplevelser for alle

I skal fokusere på at folk med forskellige baggrunde og behov føler at jeres klasser og aktiviteter er ’noget for dem’. Frivllige, trænere, instruktører og alle andre involverede skal alle være fokuserede på at skabe gode idrætslige kundeoplevelser. Vi er alle forskellige, så hvad du føler er alletiders oplevelse er ikke nødvendigvis det samme som en 56 – årig der ikke har dyrket idræt siden skoledagene eller en 38 – årig tidligere eliteidrætskvinde med rygproblemer:

I skal derfor lære at

 1. ”Lytte til folks liv” og forstå deres bevæggrunde
 2. Bruge ’ven’ til at hjælpe med at indsluse nye deltagere
 3. Opleve jeres klasser og aktiviteter gennem forbrugernes øjne
 4. Udvikle en ’kunderne først’ kultur og mentalitetet
 5. Opmuntre, og lytte til og handle på’ feedback fra deltagerne
l

Modul 4

Sådan fortæller i jeres historier via fotoer, videoer og hashtags – hvordan social media kan hjælpe jer til at forøge profilen af jeres aktiviteter og engagementet med jeres omverden

Succesfulde udbydere af fysiske aktivitetsprogrammer bruger sociale medier i meget stort omfang. De ved at for at opbygge engagement og loyalitet skal de udvikle et community, både off-line og on-line. De ved at kreativet, ærlighed og det rette billedsprog er vigtige ingredienser i den process og de er altid villige til at innovere og lære. Dette modul følger disse regler:

 1. Sådan skaber i store og stærke netværk på sociale medier
 2. I lærer at opmuntre deltagerne til at dele deres oplevelser i jeres klasser og aktiviteter med deres sociale netværk
 3. Sådan bliver i gode historiefortællere
 4. Et billede siger 1000 ord: Sådan bruger i videoer, fotoer og farver
 5. Hvordan jeres sociale netværk kan blive en integreret del af kundeoplevelsern og hjælpe med at opbygge jeres brand
l

Modul 5

Sådan forankrerer i jeres aktiviteter i lokalsamfundet

Fra starten af jeres projekt skal i være fokuseret på hvordan i kan forankre det i lokalsamfundet og sikre dettes overlevelse, på lang sigt, både strukturelt og økonomisk. Nogle projekter ender op som ’cirkus – projekter’ hvor cirkus kommer til byen, er der nogle få dage og når de rejser igen er bare en lidt falmet græsmark tilbage.

Derfor skal i lære at;

 1. Sådan forankrer i projektet i lokalsamfundet
 2. Demonstrere værdien af jeres projekt på en måde som dem der finansierer det, kan forstå og værdsætter
 3. Sådan skaber innovtive tiltag som nye og eksisterende deltagere vil være til betale for
 4. Sådan udvikler i en struktur og organisation der kan medvirke til at sikre projektets fremtid
 5. Udvikle en forretningmodel der kan sikre jeres langsigtede økonomi

Akademiet for Aktivitetsskabere er udviklet og bliver leveret af Idræt på Tværs IVS. Dette er en søsterorganisation af Sports Marketing Network, et britisk konsulentfirma med dansk ejer og grundlægger, som har specialiseret sig i at formidle og assistere idrætsiværksættere i Storbritannien og nu også i Danmark.

Via konferencer, seminarer, webinarer og rådgivning mod danske kommuner, idrætsivæksættere, foreninger og idrætsorganisationer vil Idræt på Tværs IVS nu bygge på vores viden og erfaring baseret på vores arbejde i England, Wales, Irland, Skotland og Danmark.

Hvis du vil gerne høre mere om Akademiet for Aktivetsskabere så send os en mail idraetpaatvaers@outlook.com; eller giv os et ring 61 14 45 83.